loadingRegeringen vill underlätta för dem som vill driva lantbruk att köpa en gård. Foto: Lasse Johansson
Regeringen vill underlätta för dem som vill driva lantbruk att köpa en gård. Foto: Lasse Johansson
Inrikes

Fler unga jordbrukare behövs för livsmedelstryggheten

Eva Sagerfors

Antalet lantbruk minskar och medelåldern bland lantbrukare ökar. För att öka den svenska livsmedelstryggheten lyfter man fram de unga som nyckeln. Men för att attrahera unga till yrket krävs politiska förändringar.

Bengt Johnsson, utredare vid Jordbruksverket, säger att trenden att lantgårdarna blir allt större har pågått sedan andra världskriget. Tekniska genombrott och förändringar i politiken har skyndat på den utvecklingen – i olika takt i olika produktionsgrenar.

Minskningen i antalet lantbruk sker bland dem som är på mellan 10 och 100 hektar mark.

Svenskt jordbruk – statistik

Jordbrukare i åldersgruppen 65+ äger allt större areal åkermark sammanlagt, medan arealen i alla övriga åldersgrupper minskar, utom i åldersgruppen upp till 24 år som ligger på samma areal: cirka 7 300 hektar. Sedan 2003 har den totala arealen åkermark ägd av gruppen 65+ nästan dubblerats: från 246 739 hektar till 484 558 hektar.

Kombinationsverksamhet: Allt fler lantbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet. Totalt sett ökar antalet företag med verksamhet inom turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter (från 4 000 år 2007 till 5 000 år 2020), företag som bedriver hantverk (från drygt 700 till drygt 1 300) och företag som förädlar och säljer gårdsprodukter (från 1 700 till 3 500).

Kor för mjölkproduktion har minskat i antal från 661 000 år 1981 till 297 000 år 2022. Antalet företag har minskat från 42 000 till 2 800.

Grisar har minskat i antal: från 2 723 000 år 1981 till 1 393 000 år 2022. Antalet företag med grisar har minskat från 21 200 år 1984 till 1 200 år 2022.

Källa: Jordbruksverket

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRegeringen vill underlätta för dem som vill driva lantbruk att köpa en gård. Foto: Lasse Johansson
Regeringen vill underlätta för dem som vill driva lantbruk att köpa en gård. Foto: Lasse Johansson
Inrikes

Fler unga jordbrukare behövs för livsmedelstryggheten

Eva Sagerfors

Antalet lantbruk minskar och medelåldern bland lantbrukare ökar. För att öka den svenska livsmedelstryggheten lyfter man fram de unga som nyckeln. Men för att attrahera unga till yrket krävs politiska förändringar.

Bengt Johnsson, utredare vid Jordbruksverket, säger att trenden att lantgårdarna blir allt större har pågått sedan andra världskriget. Tekniska genombrott och förändringar i politiken har skyndat på den utvecklingen – i olika takt i olika produktionsgrenar.

Minskningen i antalet lantbruk sker bland dem som är på mellan 10 och 100 hektar mark.

Svenskt jordbruk – statistik

Jordbrukare i åldersgruppen 65+ äger allt större areal åkermark sammanlagt, medan arealen i alla övriga åldersgrupper minskar, utom i åldersgruppen upp till 24 år som ligger på samma areal: cirka 7 300 hektar. Sedan 2003 har den totala arealen åkermark ägd av gruppen 65+ nästan dubblerats: från 246 739 hektar till 484 558 hektar.

Kombinationsverksamhet: Allt fler lantbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet. Totalt sett ökar antalet företag med verksamhet inom turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter (från 4 000 år 2007 till 5 000 år 2020), företag som bedriver hantverk (från drygt 700 till drygt 1 300) och företag som förädlar och säljer gårdsprodukter (från 1 700 till 3 500).

Kor för mjölkproduktion har minskat i antal från 661 000 år 1981 till 297 000 år 2022. Antalet företag har minskat från 42 000 till 2 800.

Grisar har minskat i antal: från 2 723 000 år 1981 till 1 393 000 år 2022. Antalet företag med grisar har minskat från 21 200 år 1984 till 1 200 år 2022.

Källa: Jordbruksverket

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024