Skärmtid bland bebisar riskerar sömnen


Skärmtid påverkar de allra minstas sömn vilket kan riskera utvecklingen av hjärnan, pekar studier på enligt forskare i neurofysiologi.

– Alla typer av interaktioner med omvärlden riskerar att bli sämre, såväl allmän intellektuell utveckling som social utveckling, säger Henrik Jörntell på Lunds universitet.

Internetanvändandet klättrar nedåt i åldrarna, visar rapporten Svenskarna och internet 2018. Enligt undersökningen uppger en fjärdedel av de tillfrågade föräldrarna att deras barn på 0–12 månader använder internet, i huvudsak för filmtittande.

Skärmtid försämrar sömnen

I en sådan ålder kan dock surfplatte- och tv-tittande medföra negativa konsekvenser.

– Det finns ett statistiskt samband mellan att exempelvis titta på Youtube-klipp eller tv och mindre sömn, säger Henrik Jörntell.

Att sova är avgörande för små barn eftersom omvärlden är svårbegriplig i den åldern. För att kunna hantera olika typer av varierande och rika upplevelser, vilka behövs för att hjärnan ska utvecklas optimalt, så måste de allra minsta sova mycket. Genom att stänga ute omvärlden kan barn nämligen bearbeta informationen och gradvis internt bygga upp en förståelse för vad omvärlden är för någonting.

Hjärnan påverkas

Den livsviktiga funktionen riskerar dock att motverkas av surfplattor och tv-skärmar, enligt Jörntell.

– Varje timme av skärmtittande reducerar den totala sömnen per dygn med 15,6 minuter, visar forskning på.

Även ett sådant tapp påverkar.

– Hjärnan kommer att utvecklas sämre än vad den annars hade gjort, säger Jörntell.

Ett barnprogram som hamnat på skärmen framför många småttingars näsor de senaste åren är förlaget Hattens produktion Babblarna.

Informerar föräldrar om Babblarna

Ägaren Anneli Tisell är glad över det massiva genomslaget men ryggar tillbaka när hon får höra om föräldrar som tror att Babblarna kan leda till framsteg även bland de minsta barnen.

– Om man sätter sitt lilla barn framför en skärm så är det viktigt att inte tro att det är utvecklande för barnet. Däremot behöver småbarnsföräldrar några minuters lucka till och från.

För att tydliggöra för vilka Babblarna riktar sig till har Anneli Tisell och hennes kollegor på förlagets hemsida valt att märka filmerna som anpassade för barn från ett år och uppåt.

Tisell är dock medveten om att betydligt yngre tar del av programmen och på frågan om förlaget har något ansvar i om deras filmer leder till mindre sömn hos små barn svarar hon:

– Jag har svårt att se att vi skulle ta på oss det. Jag tror att vi lever i en tid när det finns här, det är ett tåg som inte går att stoppa och då är jag stolt över det vi gör är gjort för små barns ögon.

(Robin Salomonsson/TT)