Sifo: Sex av tio har lågt förtroende för den nya regeringen
60 procent av väljarna har lågt förtroende för regeringen visar en Sifo-undersökning. Foto: Epoch Times-arkivbild


60 procent av väljarna uppger att de har lågt förtroende för den nya regeringen. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av SvD.

37 procent säger att de har ganska högt eller mycket högt förtroende för S- och MP-regeringen.

När det gäller åsikterna bland partiernas sympatisörer skiljer de sig åt. 62 procent av Centerpartiets väljare uppger att de har förtroende för regeringen. Bland Liberalernas väljare är stödet lägre.

Sverigedemokratiska väljare är de som har lägst förtroende för S- och MP-regeringen. Sedan följer Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer.

Störst förtroende har väljare bland Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Fyra av fem säger att man har förtroende för det nya styret.

Samtidigt säger varannan väljare till Vänsterpartiet att man har lågt förtroende för regeringen.

Li Bennich-Björkman, statsvetare vid Uppsala universitet, säger till tidningen att det är oroväckande att väljarna har lågt förtroende för den nya regeringen. Samtidigt menar hon att det är för tidigt att dra några slutsatser av Sifo-undersökningen.

– Regeringen är ju väldigt ny så det är nog svårt för väljarna att ha en bestämd uppfattning om den. Vi vet ännu inte heller hur balansgången med Centern och Liberalerna kommer att gå. Men om det här resultatet står kvar om ett år skulle jag säga att det är dåliga siffror.

29 procent av männen säger att de har förtroende för regeringen. Motsvarande för kvinnorna är 44 procent. Skillnader återfinns även inom åldersgrupperna. Väljare över 65 år har mest förtroende för det nya styret. Lägst förtroende för regeringen har personer i åldrarna 30–49 år.

Undersökningen gjordes mellan den 22 och 24 januari genom 1000 slumpmässigt utvalda intervjuer via internet.