loadingFörvaltningsrättens förhandling om tvisten mellan Post-och telestyrelsen (PTS) och den kinesiska telekomjätten Huawei gick under torsdagen in på sin andra dag av tre. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Förvaltningsrättens förhandling om tvisten mellan Post-och telestyrelsen (PTS) och den kinesiska telekomjätten Huawei gick under torsdagen in på sin andra dag av tre. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Säpo anser Huawei är en risk Sverige inte ska ta

TT/Marc Skogelin

Huaweis koppling till Kina innebär en stor risk om telekomjätten får tillgång till det svenska 5G-nätet. Tåg, medicinska system, vattenförsörjningen – allt kan påverkas, sade Säkerhetspolisens expertvittne i förvaltningsrätten.

– Det kan antas orsaka stor skada för Sveriges säkerhet. Den risken ska inte Sverige ta.

PTS beslut att stänga ute Huawei från det svenska 5G-nätet, som tvisten i förvaltningsrätten handlar om, bygger på en bedömning från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Myndigheterna anser att företagets koppling till Kina som sysslar med omfattande spionage gör att de inte kan släppas in i samhällskritisk verksamhet som 5G, eftersom landets lagar ålägger kinesiska företag att samarbeta med myndigheterna.

– Bedömningen Säpo har gjort är att den kinesiska partistaten kan påverka och utöva påtryckningar på Huawei, dels genom företagets koppling till den kinesiska staten, dels med stöd av den kinesiska underrättelsetjänsten, sade Kurt Alavaara, informationssäkerhetschef på Säpo, i sitt vittnesmål under torsdagen, den andra dagen av tre för förvaltningsrättens muntliga förhandling.

Operatörerna är starkt beroende av leverantörerna, som bland annat kan bestämma om när och hur leverans av nödvändiga delar ska ske, samt hur programvaran ska uppdateras, enligt Alavaara.

Unik position

– Eftersom leverantören är inne i nätet har de en unik position och kan påverka funktionalitet och konfidentialitet i nätet, men också riktighet, tillgängligheten och spårbarheten, sade han.

Detta förutsätter att det finns en stark tilltro till leverantören, vilket inte kan finnas med Huawei, menade han.

Konsekvenserna skulle kunna bli stora om en aktör "inne" i 5G-nätet, likt Huawei, valde att agera illvilligt, sade han.

– Det kan innebära att de trafiksystem som reglerar exempelvis tåg kan stängas av. Det kan handla om konsekvenser för brandkår, ambulans, störningar för polisen. Det kan även innefatta störningar i medicinska system, och påverka el- och vattenförsörjningen.

Saknar möjlighet

Vittnesmålet stod i bjärt kontrast till de av Huawei kallade vittnena, som menade att leverantörer saknar möjlighet att exempelvis installera skadlig kod utan att det upptäcks av operatören.

– Vår roll är att förse operatören med uppdateringen. Det är sedan operatören som utför kontroll och underhåll av uppdateringarna, sade Marja Dunderfelt, Huaweis egen säkerhetsdirektör i Finland, där bolaget inte uteslutits från 5G-nätet.

Även Thomas Helbo, Tele 2:s teknikchef fram till januari i år, vittnade om att sådana spionprogram skulle upptäckas.

– Det har inte hänt vad jag vet, men det skulle absolut vara en del av granskningen.

Kurt Alavaara på Säpo höll inte med.

– Jag kan konstatera utifrån den dialog vi haft med operatörerna att de inte har förmåga att genomföra kodgranskning i den omfattning som skulle krävas.

Thomas Helbo talade även om att operatörens säkerhet aldrig kan bygga på tillit gentemot leverantörerna, i motsats till vad Alavaara upprepade gånger sade – i stället måste säkerheten byggas in i systemen, menade han.

Sämre utan Huawei

En annan viktig aspekt i säkerhetsarbetet är att använda olika leverantörer till olika komponenter i systemet, dels för att få bästa möjliga lösning till varje system, dels för att försvåra överblicken för enskilda leverantörer, enligt Thomas Helbo.

I det avseendet kan PTS beslut om att utesluta en av de stora leverantörerna leda till sämre säkerhet, menade han.

– Det är absolut sämre. När du har fler leverantörer har du fler möjligheter att välja det säkraste alternativet.

Kurt Alavaara motsatte sig den bedömningen.

– Fler leverantörer tar inte bort riskerna. Om leverantören utsätts för påverkan och tvång att införa dold funktionalitet så kvarstår problemet.

(TT/Marc Skogelin)

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Bakgrund

(TT)

Den 20 oktober 2020 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörer som ska delta i den svenska 5G-utbyggnaden inte får använda utrustning från kinesiska Huawei och ZTE.

"Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från Huawei och ZTE", skrev myndigheten i sitt pressmeddelande om beslutet.

Befintlig utrustning från Huawei och ZTE ska också, enligt PTS, tas bort.

Beslutet kom efter en säkerhetsprövning, gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo, inför den kommande auktionen av svenska 5G-frekvenser.

Enligt Säpo bedriver Kina omfattande cyberspionage och alla kinesiska företag måste rapportera till kinesiska myndigheter.

Huawei nekar till att medverka till spionage och har överklagat beslutet från PTS, som nu är föremål för muntlig förhandling i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFörvaltningsrättens förhandling om tvisten mellan Post-och telestyrelsen (PTS) och den kinesiska telekomjätten Huawei gick under torsdagen in på sin andra dag av tre. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Förvaltningsrättens förhandling om tvisten mellan Post-och telestyrelsen (PTS) och den kinesiska telekomjätten Huawei gick under torsdagen in på sin andra dag av tre. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes

Säpo anser Huawei är en risk Sverige inte ska ta

TT/Marc Skogelin

Huaweis koppling till Kina innebär en stor risk om telekomjätten får tillgång till det svenska 5G-nätet. Tåg, medicinska system, vattenförsörjningen – allt kan påverkas, sade Säkerhetspolisens expertvittne i förvaltningsrätten.

– Det kan antas orsaka stor skada för Sveriges säkerhet. Den risken ska inte Sverige ta.

PTS beslut att stänga ute Huawei från det svenska 5G-nätet, som tvisten i förvaltningsrätten handlar om, bygger på en bedömning från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Myndigheterna anser att företagets koppling till Kina som sysslar med omfattande spionage gör att de inte kan släppas in i samhällskritisk verksamhet som 5G, eftersom landets lagar ålägger kinesiska företag att samarbeta med myndigheterna.

– Bedömningen Säpo har gjort är att den kinesiska partistaten kan påverka och utöva påtryckningar på Huawei, dels genom företagets koppling till den kinesiska staten, dels med stöd av den kinesiska underrättelsetjänsten, sade Kurt Alavaara, informationssäkerhetschef på Säpo, i sitt vittnesmål under torsdagen, den andra dagen av tre för förvaltningsrättens muntliga förhandling.

Operatörerna är starkt beroende av leverantörerna, som bland annat kan bestämma om när och hur leverans av nödvändiga delar ska ske, samt hur programvaran ska uppdateras, enligt Alavaara.

Unik position

– Eftersom leverantören är inne i nätet har de en unik position och kan påverka funktionalitet och konfidentialitet i nätet, men också riktighet, tillgängligheten och spårbarheten, sade han.

Detta förutsätter att det finns en stark tilltro till leverantören, vilket inte kan finnas med Huawei, menade han.

Konsekvenserna skulle kunna bli stora om en aktör "inne" i 5G-nätet, likt Huawei, valde att agera illvilligt, sade han.

– Det kan innebära att de trafiksystem som reglerar exempelvis tåg kan stängas av. Det kan handla om konsekvenser för brandkår, ambulans, störningar för polisen. Det kan även innefatta störningar i medicinska system, och påverka el- och vattenförsörjningen.

Saknar möjlighet

Vittnesmålet stod i bjärt kontrast till de av Huawei kallade vittnena, som menade att leverantörer saknar möjlighet att exempelvis installera skadlig kod utan att det upptäcks av operatören.

– Vår roll är att förse operatören med uppdateringen. Det är sedan operatören som utför kontroll och underhåll av uppdateringarna, sade Marja Dunderfelt, Huaweis egen säkerhetsdirektör i Finland, där bolaget inte uteslutits från 5G-nätet.

Även Thomas Helbo, Tele 2:s teknikchef fram till januari i år, vittnade om att sådana spionprogram skulle upptäckas.

– Det har inte hänt vad jag vet, men det skulle absolut vara en del av granskningen.

Kurt Alavaara på Säpo höll inte med.

– Jag kan konstatera utifrån den dialog vi haft med operatörerna att de inte har förmåga att genomföra kodgranskning i den omfattning som skulle krävas.

Thomas Helbo talade även om att operatörens säkerhet aldrig kan bygga på tillit gentemot leverantörerna, i motsats till vad Alavaara upprepade gånger sade – i stället måste säkerheten byggas in i systemen, menade han.

Sämre utan Huawei

En annan viktig aspekt i säkerhetsarbetet är att använda olika leverantörer till olika komponenter i systemet, dels för att få bästa möjliga lösning till varje system, dels för att försvåra överblicken för enskilda leverantörer, enligt Thomas Helbo.

I det avseendet kan PTS beslut om att utesluta en av de stora leverantörerna leda till sämre säkerhet, menade han.

– Det är absolut sämre. När du har fler leverantörer har du fler möjligheter att välja det säkraste alternativet.

Kurt Alavaara motsatte sig den bedömningen.

– Fler leverantörer tar inte bort riskerna. Om leverantören utsätts för påverkan och tvång att införa dold funktionalitet så kvarstår problemet.

(TT/Marc Skogelin)

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Bakgrund

(TT)

Den 20 oktober 2020 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörer som ska delta i den svenska 5G-utbyggnaden inte får använda utrustning från kinesiska Huawei och ZTE.

"Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från Huawei och ZTE", skrev myndigheten i sitt pressmeddelande om beslutet.

Befintlig utrustning från Huawei och ZTE ska också, enligt PTS, tas bort.

Beslutet kom efter en säkerhetsprövning, gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo, inför den kommande auktionen av svenska 5G-frekvenser.

Enligt Säpo bedriver Kina omfattande cyberspionage och alla kinesiska företag måste rapportera till kinesiska myndigheter.

Huawei nekar till att medverka till spionage och har överklagat beslutet från PTS, som nu är föremål för muntlig förhandling i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är partipolitiskt obunden och ansluten till det medieetiska systemet.

© Svenska Epoch Times 2024