Resor genom ömtåliga kulturarv på Världsarvet Grimeton Radiostation

Palmyra är ett av de hotade världsarven som har digitaliserats som ett sätt att bevaras. Foto: Marina Milella, CC BY 4.0.


Nästa vecka öppnar fotoutställningen ”Resor genom vårt ömtåliga kulturarv: upptäck, bevara och sprid” på Världsarvet Grimeton Radiostation. Utställningen arrangeras av Wikimedia Sverige i samarbete med Unesco och Wikimedia Italia.

Fotoutställningen innehåller bilder av och texter om hotat kulturarv. Det har digitaliserats för att bevara den rikedom och de olikheter som vårt gemensamma kulturarv består av. Utställningen, som bland annat har visats på Unescos huvudkontor i Paris och på Etruskiska museet i Rom, kommer nu att visas på Världsarvet Grimeton Radiostation.

– Utställningen visar både skönheten och sårbarheten i världens kulturarv. Samtidigt ger den också starka argument varför det är så viktigt att bevara vårt gemensamma och hotade kulturarv, berättar Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

– Det är jättekul att vi med denna utställning kan visa en del av alla de fantastiska bilder på hotat kulturarv, som finns i Wikimedia Commons enorma digitala samlingar. Vi hoppas att många kommer att inspireras till att söka efter fler bilder online och kanske även bidra med egna foton, säger John Andersson, verksamhetschef för Wikimedia Sverige.

Utställningen pågår 24 oktober, kl. 18.30–20.30 samt i vecka 44, måndag–fredag, kl. 10.00–15.00.

Med fri licens

Bilderna har tillgängliggjorts från många olika källor, såsom museer, arkiv och allmänheten och finns alla under fri licens på Wikimedia Commons, Wikipedias mediadatabas.

På Wikimedia Commons finns miljontals bilder under fri licens, som ger alla rätt att använda och bearbeta dem. Samlingen underhålls och förbättras av tusentals frivilliga bidragare.