loadingMigrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Roger Sahlström
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Roger Sahlström
Inrikes

Regeringen vill förenkla för ukrainare i Sverige

Tony Lingefors

Regeringen vill att livet för ukrainare som befinner sig på flykt från kriget i Ukraina ska förenklas i Sverige. Därför föreslår man i vårändringsbudgeten att 137,6 miljoner kronor tillförs för detta ändamål.

Förslaget syftar till att förbättra levnadsvillkoren för personer från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd enligt det så kallade massflyktsdirektivet. 

Ska folkbokföras snabbare

För att ukrainare lättare ska etablera sig på arbetsmarknaden vill regeringen att dessa personer ska kunna folkbokföras snabbare jämfört med nuvarande regelverk. Det innebär att den som nu folkbokförs får exempelvis större tillgång till hälso- och sjukvård. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingMigrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Roger Sahlström
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Roger Sahlström
Inrikes

Regeringen vill förenkla för ukrainare i Sverige

Tony Lingefors

Regeringen vill att livet för ukrainare som befinner sig på flykt från kriget i Ukraina ska förenklas i Sverige. Därför föreslår man i vårändringsbudgeten att 137,6 miljoner kronor tillförs för detta ändamål.

Förslaget syftar till att förbättra levnadsvillkoren för personer från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd enligt det så kallade massflyktsdirektivet. 

Ska folkbokföras snabbare

För att ukrainare lättare ska etablera sig på arbetsmarknaden vill regeringen att dessa personer ska kunna folkbokföras snabbare jämfört med nuvarande regelverk. Det innebär att den som nu folkbokförs får exempelvis större tillgång till hälso- och sjukvård. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024