loading
Inrikes

Regeringen ska förenkla regler för kulturarbetare

Carl S:t Clair Renard

Kulturminister Parisa Liljestrand har presenterat regeringens nya strategi för företag i kulturella och kreativa näringar. Med den nya strategin vill regeringen förenkla för aktörer inom sektorn och göra den till en tydligare del av svensk export.

10 procent av alla företag i Sverige är idag verksamma inom kulturella och kreativa näringar och sektorn omsätter idag 400 miljarder kronor och anställer 190 000 personer, säger Liljestrand.

– De här branscherna bidrar med ett samlat ekonomiskt välstånd och är en tillväxtmotor som väldigt ofta underskattas, säger Liljestrand.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Regeringen ska förenkla regler för kulturarbetare

Carl S:t Clair Renard

Kulturminister Parisa Liljestrand har presenterat regeringens nya strategi för företag i kulturella och kreativa näringar. Med den nya strategin vill regeringen förenkla för aktörer inom sektorn och göra den till en tydligare del av svensk export.

10 procent av alla företag i Sverige är idag verksamma inom kulturella och kreativa näringar och sektorn omsätter idag 400 miljarder kronor och anställer 190 000 personer, säger Liljestrand.

– De här branscherna bidrar med ett samlat ekonomiskt välstånd och är en tillväxtmotor som väldigt ofta underskattas, säger Liljestrand.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024