loadingDebattörerna menar att socialtjänsten inte använder sig av vetenskaplig utredningsmetodik och att barnavårdsutredningarna därför blir rättsosäkra. Foto: Mabel Amber
Debattörerna menar att socialtjänsten inte använder sig av vetenskaplig utredningsmetodik och att barnavårdsutredningarna därför blir rättsosäkra. Foto: Mabel Amber
Debatt

Rätt barn ska bli tvångsomhändertagna

Marie Larsson & Susanne Säfström-Markebjer

Barn omhändertas på felaktiga grunder med stöd av utredningar som är subjektiva och snedvridna. Socialtjänstens rättsosäkra utredningar medför risk för att barn skadas eller till och med mister livet. Tjänstemannaansvaret måste återinföras.

Återigen uppmärksammar media att socialsekreterare inom socialtjänsten saknar den kompetens som krävs för att göra rättssäkra barnavårdsutredningar. Den här gången är det Älvsbyns kommun genom ordförande i socialutskottet Peter Lundberg (KD) som riktar strålkastarljuset mot rådande systemfel. 

Barn omhändertas på felaktiga grunder med stöd av utredningar som är subjektiva och snedvridna. Snedvridning kallas inom psykologin för confirmation bias, vilket i Älvsbyfallet innebar att utredande socialsekreterare redan från början bestämt sig för ett antagande och arbetade för att samla uppgifter som gav stöd för det. Älvsbyfallet åskådliggör det på ett övertydligt vis. Innehåll i läkarintyg förvrängdes: från ordalydelsen att ”barnen har ärr” till att ”barnen har en onormal mängd ärr och att våldet var systematiskt”. 

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingDebattörerna menar att socialtjänsten inte använder sig av vetenskaplig utredningsmetodik och att barnavårdsutredningarna därför blir rättsosäkra. Foto: Mabel Amber
Debattörerna menar att socialtjänsten inte använder sig av vetenskaplig utredningsmetodik och att barnavårdsutredningarna därför blir rättsosäkra. Foto: Mabel Amber
Debatt

Rätt barn ska bli tvångsomhändertagna

Marie Larsson & Susanne Säfström-Markebjer

Barn omhändertas på felaktiga grunder med stöd av utredningar som är subjektiva och snedvridna. Socialtjänstens rättsosäkra utredningar medför risk för att barn skadas eller till och med mister livet. Tjänstemannaansvaret måste återinföras.

Återigen uppmärksammar media att socialsekreterare inom socialtjänsten saknar den kompetens som krävs för att göra rättssäkra barnavårdsutredningar. Den här gången är det Älvsbyns kommun genom ordförande i socialutskottet Peter Lundberg (KD) som riktar strålkastarljuset mot rådande systemfel. 

Barn omhändertas på felaktiga grunder med stöd av utredningar som är subjektiva och snedvridna. Snedvridning kallas inom psykologin för confirmation bias, vilket i Älvsbyfallet innebar att utredande socialsekreterare redan från början bestämt sig för ett antagande och arbetade för att samla uppgifter som gav stöd för det. Älvsbyfallet åskådliggör det på ett övertydligt vis. Innehåll i läkarintyg förvrängdes: från ordalydelsen att ”barnen har ärr” till att ”barnen har en onormal mängd ärr och att våldet var systematiskt”. 

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024