Rätt att stänga av nämndeman


Solna tingsrätt hade rätt att tillfälligt stänga av en nämndeman efter en omtalad misshandelsdom. Det konstaterar Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag. Nu väntar besked om hon helt ska skiljas från sitt uppdrag.

– Nu kommer jag att fatta ett slutgiltigt i ärendet om entledigande, och det kommer jag att göra efter den 28 maj. Det beslutet kan man också överklaga, säger Lena Egelin, chef vid Solna tingsrätt.

Den centerpartistiska nämndemannen stängdes av efter att hon varit med och dömt i ett fall som handlade om ett par där en man stått åtalad för att ha misshandlat en kvinna men friats. I domskälen stod bland annat att mannens familj "verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes".

Domen väckte upprördhet när den blev känd, och ledde till att Solna tingsrätt stängde av nämndemannen tillfälligt. Kvinnans lämplighet kan ifrågasättas, menade rätten, eftersom hon "tagit ovidkommande hänsyn" vid bedömningen av fallet.

Det beslutet överklagade kvinnan, eftersom hon hävdar att hon inte sagt eller står bakom det som står i domskälen. Men överklagan avslås alltså.

Domaren å sin sida hävdar att hon bara skrivit ner det som de två nämndemännen som ville fria mannen sade under överläggningarna. Hur det egentligen var kommer inte kunna redas ut.

– Vi kommer aldrig att kunna veta mer än att ord står mot ord, eftersom det råder överläggningssekretess, säger Lena Egelin.

Bakgrund

I mars i år skrev sajten The Local om en dom i Solna tingsrätt, där en man friats från misshandel av en kvinna och domskälen var märkliga.

Bland annat står där att mannens familj "verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan". Det faktum att kvinnan först anmälde misshandeln till polisen, i stället för att berätta om saken för mannens släkt, "minskar hennes trovärdighet ytterligare", enligt domen.

Tre nämndemän och en juristdomare dömde i fallet. Två nämndemän för Centerpartiet, en man och en kvinna, ansåg att mannen skulle frias medan juristdomaren och en nämndeman för Moderaterna ville fälla honom. När det är lika ska rätten döma till den åtalades fördel.

Formuleringarna i domen väckte stor upprördhet. Centerpartiet beslutade att utesluta de två nämndemännen. En av dem, en man, valde att lämna samtliga sina uppdrag. Kvinnan stängdes tillfälligt av från sitt uppdrag som nämndeman av Solna tingsrätt, ett beslut hon överklagade.

Domaren i fallet, som skrev domen, säger att hon bara skrivit det de centerpartistiska nämndemännen sade. De har å andra sidan bägge tagit avstånd från formuleringarna.

(Erika Nekham/TT)