loadingBokläsning är den vanligaste kulturaktiviteten i Sverige. Kvinnor är mer kulturellt aktiva än män, visar en ny undersökning. Foto: Shutterstock
Bokläsning är den vanligaste kulturaktiviteten i Sverige. Kvinnor är mer kulturellt aktiva än män, visar en ny undersökning. Foto: Shutterstock
Nyheter

Rapport: Kvinnor är mer kulturaktiva än män

Ida Fältander

Storstadsbor ägnar mer tid åt kulturaktiviteter än resten av befolkningen. Dessutom finns det vissa skillnader i hur män och kvinnor använder sig av kultur. Detta visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Myndigheten för kulturanalys har som ett av sina uppdrag att analysera svenskarnas kulturvanor. Den senaste rapporten, Kulturvanor i storstäder, publicerades den 6 februari och undersöker svenskarnas kulturvanor under år 2022 och bygger på forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, i samarbete med kulturförvaltningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Rapporten visar föga överraskande att den största skillnaden mellan människor i storstäder jämfört med människor i landet i stort är att storstadsborna ägnar mer tid åt att besöka offentliga kulturinstitutioner, såsom museer, teatrar och biografer. Däremot är skillnaden inte lika stor när det gäller de kulturaktiviteter som utförs i hemmet, såsom att läsa böcker eller att ägna sig åt handarbete eller hantverk av olika slag.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBokläsning är den vanligaste kulturaktiviteten i Sverige. Kvinnor är mer kulturellt aktiva än män, visar en ny undersökning. Foto: Shutterstock
Bokläsning är den vanligaste kulturaktiviteten i Sverige. Kvinnor är mer kulturellt aktiva än män, visar en ny undersökning. Foto: Shutterstock
Nyheter

Rapport: Kvinnor är mer kulturaktiva än män

Ida Fältander

Storstadsbor ägnar mer tid åt kulturaktiviteter än resten av befolkningen. Dessutom finns det vissa skillnader i hur män och kvinnor använder sig av kultur. Detta visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Myndigheten för kulturanalys har som ett av sina uppdrag att analysera svenskarnas kulturvanor. Den senaste rapporten, Kulturvanor i storstäder, publicerades den 6 februari och undersöker svenskarnas kulturvanor under år 2022 och bygger på forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, i samarbete med kulturförvaltningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Rapporten visar föga överraskande att den största skillnaden mellan människor i storstäder jämfört med människor i landet i stort är att storstadsborna ägnar mer tid åt att besöka offentliga kulturinstitutioner, såsom museer, teatrar och biografer. Däremot är skillnaden inte lika stor när det gäller de kulturaktiviteter som utförs i hemmet, såsom att läsa böcker eller att ägna sig åt handarbete eller hantverk av olika slag.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024