Rapport: 80 procent av svenskarna litar inte på Kina
Den kinesiska flaggan vid Himmelska fridens torg den 1 oktober 2019. Foto: Greg Baker/AFP via Getty Images


Två tredjedelar av svenskarna har en negativ inställning till Kina samtidigt som 80 procent har svårt att lita på landet. Det visar en undersökning i en rapport som Utrikespolitiska institutet har publicerat.

Nästan 60 procent säger att deras allmänna inställning till Kina har försämrats de senaste tre åren. En av orsakerna som har bidragit till att svenskarna har en negativ inställning till landet är covid-19-pandemin, enligt författarna till rapporten. Mindre än fem procent anser att Kina har hjälpt Sverige under den pågående krisen.

Sverige sticker ut

Bland de 13 europeiska länderna som ingår i undersökningen är det Sverige som har den mest negativa bilden av Kina.

Att svenskarna sticker ut när det gäller negativa åsikter har förmodligen mycket att göra med Kinas behandling av Sveriges regering och svenska medborgare.

Ett fall som står i centrum är behandlingen av den svensk-kinesiske författaren och förläggaren Gui Minhai som har varit frihetsberövad i fem år.

I rapporten lyfter man också fram Kinas ambassadör, Gui Congyou, i Stockholm. Han har under årens lopp utövat påtryckningar mot svenska politiker och journalister. Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill till följd av detta att han utvisas ur Sverige.

De senaste åren har också ett flertal svenska kommuner avslutat sina samarbeten med kinesiska städer. Nyligen avslutade Gävle sitt partnerskap med megastaden Zhuhai på grund av att de mänskliga rättigheterna fortsätter att kränkas i Kina.

Associerar till ”diktatur”

När svenskarna i undersökningen blev tillfrågade vilket ord eller fras det är som de associerar till när de hör ordet Kina var det ”diktatur” som var mest förekommande. Andra ord som man associerar Kina till är ”kommunism” och ”inga mänskliga rättigheter”. I nästan alla de andra länderna hamnade ordet ”covid-19” högst på listan.

Över 80 procent av svenskarna anser att förbättring av mänskliga rättigheter och demokratiska reformer i Kina bör vara en topprioritet när det gäller Sveriges politik gentemot Kina.

Undersökningen är i linje med de årliga enkäterna som Pew Research Center har genomfört. I den senaste från oktober hade svenskarnas negativa inställning till Kina ökat från 52 till 85 procent mellan 2018 och 2020.

Trots att svenskar har en negativ bild av Kina har man samtidigt en positiv syn på kineser som bor och verkar i Sverige.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.