Processen att ta fram ett vaccin är för snabb och riskfylld
I ett ödsligt Stockholm gläds nu många över att ett vaccin snart finns. Men debattören hävdar att riskerna med en snabb process är många. Foto: Sofia Drevemo/Epoch Times


I närmare 20 års tid har läkemedelsbolagen försökt ta fram ett vaccin mot SARS men misslyckats. Det har gett negativa effekter med allt från autoimmunitet och cancer till dödsfall hos försöksdjuren. Nu lyckas läkemedelsbolag på mindre än ett år ta fram ett vaccin mot SARS-Cov-19. Men det är en helt oprövad metod med RNA-vaccination, och vi måste våga ställa frågor.

Säkerheten – vilka garantier finns?

Läkemedelsindustrin fick hoppa över de obligatoriska säkerhetstesterna hos djur och gå direkt på humanförsök. Detta trots att samtliga djur i de första försöken med vaccin mot covid-19 avled en smärtsam död när de utsattes för vildtypen av viruset. De fick en AID, Antibody Induced Disease. Det satte igång cytokinkaskader i lungorna och djuren kvävdes ihjäl. De första humanförsöken 2020 avbröts på grund av allvarliga biverkningar hos cirka 20 procent i Moderna-studien. Siffror redovisades inte för AstraZeneca och Pfizer. Dock avbröts även deras humanstudier. Men nu ett par månader senare hävdas att ett effektivt vaccin finns – hos flera läkemedelsbolag.

Varför tillåts genetisk modifiering av människors celler?

För första gången i vaccinationshistorien används så kallade “senaste generationen”-mRNA-vaccin, vilka fuserar in genetiskt material i våra celler med hjälp av nanoteknologi, för att få dem att producera coronaprotein. Hur påverkar det vårt genmaterial och immunförsvar? Detta är genetisk manipulation och har varit förbjudet länge, och ansetts vara kriminellt. 

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom vi i Sverige inte blir informerade.

Vad innebär det att vaccinet är effektivt?

När läkemedelsbolagen talar om ett effektivt vaccin – vad avses då? Vilka siffror redovisas – och framför allt – vilken kontroll finns? Vad är immunförsvarets respons? Parametrar för denna påstådda effektivitet finns inte redovisade.

Varför är läkemedelsindustrin ansvarsbefriad?

Läkemedelsbolagen är helt ansvarsbefriade för detta oprövade RNA-vaccin, alltså tar de inget ekonomiskt ansvar för sin produkt. Och de varnar själva för okända långtidseffekter, då inga långtidsstudier finns. Forskare och läkare uppger risker för autoimmunitet, infertilitet och cancer. Industrin får miljarder i intäkter – men har inget ansvar.

FDA redogör för 21 risker inklusive dödsfall

Läckta dokument och offentliga diskussioner från FDA, USA:s läkemedelsverk, avslöjar att FDA vet om att de covid-19-vaccin som nu rusas ut på marknaden kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Det kan orsaka autoimmuna sjukdomar, inklusive immunkollaps. Om inte allmänheten görs medveten om dess verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” och “nödvändigt” samt den medicinska etiska principen om informerat samtycke.  

Coronaprotein – starka antigen i din kropp, vilka är långtidseffekterna?

Med hjälp av nanoteknologi ska mRNA fuseras in i våra mänskliga celler, för att få cellerna att producera coronaprotein. Läkemedelsindustrin hävdar att mRNA bryts ner, men vad vet de egentligen om effekterna på vårt genmaterial, vårt immunförsvar och om det kommer att ändra en persons individuella genetiska material? Inget vet detta, för inga säkerhetstester eller långtidsstudier har gjorts. Främmande genmaterial ska sättas in i celler. Vilka celler kommer ta upp den främmande genen? Är det samtliga, inklusive hjärnan? Allt detta bör redovisas och vara klart innan beställningar av vaccin görs.

Informerat samtycke

Patienter har rätt att kunna välja informerat samtycke, men det är inte möjligt här eftersom vi i Sverige inte blir informerade. Det är en persons rättighet att få full information om vad detta är för vaccin och vad riskerna och bieffekterna är. Det finns inga data på långsiktig säkerhet. 

Stora kostnader för skattebetalarna

Regeringen avsätter nu 300 miljoner kronor för att stärka regionernas förberedelser. Vad kostar inköpen av dessa oprövade medel? I Läkartidningen redogörs denna vecka: ”EMA väntas godkänna Pfizers vaccin redan den 29 december och Modernas vaccin den 11 januari. När det gäller Astra Zeneca – som ännu inte lämnat in sin ansökan – finns en förhoppning om godkännande i slutet av januari. Det innebär i så fall att Sverige får ungefär 4 miljoner doser under det första kvartalet nästa år. I april väntas också godkännande av Janssens och Curevacs vacciner.”

Hur mycket kostar dessa 4 miljoner doser? Infektionen är redan hanterbar, vi kommer inte att ha signifikant fler dödsfall 2020 än föregående år under 2000-talet. Dessutom är vårdtiden halverad på IVA nu när propplösande medel sätts in tidigt. Covidsjukdomen kan förebyggas, lindras och i hög grad läkas med den kunskap vi fått på kort tid.

Varför noll resurser till friskmedel?

När kommer Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer för att stärka hälsan och bygga ett starkt immunförsvar? Man lovade i juni att rekommendationer för att stärka immunförsvaret skulle komma till hösten, men inget har sagts mer än att man ska tvätta händerna, hålla distans och hålla sig hemma. Inga kostråd, inga råd kring aktiviteter och naturliga preparat som är erkänt effektiva i att stärka immunförsvaret. Inget om att det är viktigt att få ner inflammationen, åtgärda metabola syndrom och så vidare. Att dela ut gratis C-vitamin, D-vitamin och zink skulle vara en enormt viktig folkhälsoinsats då fler forskningsstudier visat att dessa ämnen är kraftigt antivirala. 

Brist på D-vitamin innebär en ökad risk för flera sjukdomar. Och nu visar en spansk studie att en stor majoritet av covid-19-patienter som vistats på sjukhus hade just brist på det viktiga vitaminet. Hela 82,2 % hade inte tillräckliga nivåer av vitamin D i blodet, och män hade lägre nivåer än kvinnor.  

Ett nytt svininfluensafiasko?

Eller ser vi ett nytt fiasko som med svininfluensavaccinet, med bortslängda pengar och ännu värre – sjuka människor? Det var Johan Carlson och Anders Tegnell som beslutade det inköpet och även massvaccinationen. Det kostade svenska skattebetalare 1,6 miljarder helt i onödan för en ofarlig infektion. Hundratals fick narkolepsi med skador för livet av detta vaccin. Fick Johan Carlson och Anders Tegnell axla sitt ansvar för det erkända misslyckandet? De befordrades istället.

Svenska folket har dock lärt sig något av skräckexemplet med hysterin kring vaccinationen mot svininfluensan, där statliga myndigheter och sjukvården bedrev en hetsjakt på alla människor som inte ville vaccinera sig. De som uttalade sig kritiskt hängdes i pressen. Men det visade sig vara en dåligt underbyggd bubbla iscensatt av läkemedelsindustrin via WHO. Först vid en presskonferens den 29 mars 2011 erkände Läkemedelsverket till slut sitt misstag och misslyckandet med massvaccinationen mot svininfluensan.

Kostnaderna stod skattebetalarna för. Svenska myndigheter köpte dessutom vaccin med kvicksilver som konserveringsmedel, trots beslut om att det inte får förekomma i vacciner.

Lars Olof Kallings, tidigare chef för Smittskyddsinstitutet och internationellt erkänd epidemiolog sade att “Den svenska massvaccineringen mot svininfluensan var en skandal och en medicinhistorisk katastrof.”

Låt oss inte upprepa den – mer forskning behövs.

Sanna Ehdin är immunolog med doktorsexamen i bioteknik från Lunds universitet, och vidare forskning i immunologi i USA.

Foto: Thomas Engström

 

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss