Hälsa

Påverkas vi av mobilens strålning – och hur skyddar man sig?

Josh Axe, www.DrAxe.com

På bara några decennier har mobiltelefoner fullkomligt tagit över våra liv. När var du till exempel  tvungen att ta fram en karta ur handskfacket för att hitta vägen senast? Eller tvingades att stå ute i regnet för att få tag på en taxi?

Men är våra mobiler fullkomligt säkra? Är eventuella hälsorisker med mobiltelefoner något att oroa sig för?

När det gäller mobiltelefonstrålning är det bättre att tänka säkert än att ångra sig i efterhand.

– Dr. Josh Axe, läkare i naturmedicin

Vi har inte använt mobiltelefoner tillräckligt länge för att fullt ut studera de långsiktiga effekterna, eller dra slutsatsen att användningen av dem definitivt orsakar specifika sjukdomar. Men å andra sidan tog det flera decennier innan man kunde visa på en tvärsäker koppling mellan cigarettrökning och lungcancer.

Möjlig hälsopåverkan av mobiltelefoner

Nu säger jag inte att vi alla borde slänga bort våra telefoner. Men följande upptäckter kanske ger dig en anledning att vidta vissa säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna.

– Hjärncancer

Mobiltelefoner avger icke-joniserande strålning, vilket är radiovågor kända som en typ av elektromagnetisk strålning. Vi vet att mänsklig vävnad närmast mobiltelefonantenner absorberar lite av den här energin. (1)

Även om studier som kopplar mobiltelefonanvändning till hjärncancer har givit olika resultat, så visade chefsjuristen vid den amerikanska cancerföreningen tilltro till ett visst forskningsprojekt: År 2016 publicerade USA: s nationella toxikologiprogram uppgifter relaterade till byråns storskaliga, 25 miljonersstudie, vilken undersökte mobiltelefonanvändning och cancerrisk. Resultaten? En mycket hög signalcellstrålning gav en viss ökad risk för malignt gliom i hjärnan. Risken för schwannom, sällsynta tumörer som utvecklas på hjärtats nervskikt, ökar också med användning av mobiltelefoner. När strålningsdosen ökade, så ökade även cancerrisken. (2, 3)

Världshälsoorganisationen listade mobiltelefonstrålning som 2B-cancerframkallande år 2011. Denna klassificering innebär att mobiltelefonstrålning är "möjligen cancerframkallande för människor". (4)

Du kan minska exponeringen för mobiltelefonstrålning avsevärt genom att använda enkel taktik, såsom att skicka sms och hålla telefonen en bit från din kropp ...

– Dr. Josh Axe, läkare i naturmedicin

Medicinsk litteratur antyder att det att starta användningen av mobiltelefoner under tonåren resulterar i en fyra till fem gånger högre risk för hjärncancerdiagnos. (5)

– Sköldkörtelproblem

I en exklusiv studie som publicerades i Oman Medical Journal, fann forskarna att elever som måttligt eller kraftigt använt mobiltelefoner i samtalsläge upplevde en signifikant förändring av sköldkörtelstimulerande hormonnivåer, (högre än normala TSH-nivåer och låga genomsnittliga T4-nivåer observerades). Det kanske inte verkar som en stor sak, om det inte vore så att till och med små förändringar i sköldkörtelhormonnivåerna kan förändra hjärnans funktion. Författarna till studien säger, "baserat på dessa resultat kan det konstateras att elektromagnetiska fält som släpps ut av mobiltelefoner kan orsaka vissa skadliga effekter på sköldkörtelfunktionen". (6)

Mobiltelefonstrålning kan utlösa negativa effekter på hypotalamus-hypofyssköldkörtelns axel och förhindra normala sköldkörtelhormonnivåer. (7) En studie publicerad i International Radiation Biology 2016 fann emellertid ingen koppling mellan elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och sköldkörtelcancer. (8)

– Spermaskador

Män, ni bör verkligen tänka till innan ni har mobiltelefonen i fickan eller fastsatt vid skärpet. Mäns spermier som utsatts för mobiltelefonstrålning dör tre gånger snabbare än de som inte exponerats för strålningen. Dessutom får spermierna tre gånger så stora nivåer av mitokondriell DNA-skada. Inga bra nyheter för människors hälsa eller fertilitet. (9)

Skicka sms istället för att prata när det är möjligt.

Så skyddar du dig från mobilstrålningen

När det gäller mobiltelefonstrålning är det bättre att tänka säkert än att ångra sig i efterhand. Man kan minska exponeringen avsevärt utan att för den skull behöva ge upp mobilen. Här är några tips på sunt förnuft:

1. Skicka sms istället för att prata när det är möjligt, och använd högtalarläge eller ett ”handsfree-kit” när du ringer.

2. När du pratar i mobiltelefonen – håll den minst ett par centimeter bort från huvudet.

3. Ring bara korta eller viktiga samtal på mobiltelefonen.

4. Undvik att bära telefonen mot kroppen, såsom i en ficka eller bh.

5. Tala inte i telefonen eller skicka sms när du kör.

6. Om du planerar att titta på en film på mobilen –  ladda först ner den och växla sedan till flygplansläge medan du tittar på den.

7. Om det är möjligt så undvik att ringa när det är en svagare signal. Strålningen är högre när staplarna är lägre.

8. Undvik att ringa i bilar, hissar, tåg och bussar. Mobiltelefoner arbetar hårdare för att få en signal genom metall, så strålningen ökar.

9. Håll mobiltelefoner borta från barn och se särskilt till att de inte stoppar den i munnen. (10)

Några avslutande tankar om mobiltelefonens hälsorisker

– Vi har bara använt mobiltelefoner i stor skala sedan 1990-talet. Det är inte tillräckligt med tid för att få en fullständig överblick av potentiella långsiktiga hälsoeffekter hos människor. Kom ihåg att det tog decennier att få fram en bindande koppling mellan lungcancer och cigarettrökning.

– Studier som kopplar mobiltelefoner till cancer, särskilt hjärncancer, varierar. Men flera nyligen utförda och väl utformade studier visar att mobiltelefonanvändning i viss mån kan öka risken för vissa typer av hjärncancer.

– Elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner kan också störa hormonerna, sömnmönster, den psykiska hälsan med mera.

– Du kan minska exponeringen för mobiltelefonstrålning avsevärt genom att använda enkel taktik, såsom att skicka sms och hålla telefonen en bit från din kropp istället för att ringa länge, ha telefonen i flygplansläge eller på avstånd medan du sover, samt inte ha telefonen intill kroppen hela dagen. 

Dr. Josh Axe är läkare i naturmedicin, näringsfysiolog och författare med passion för att hjälpa människor att bli friska med hjälp av mat som medicin. Han skrev nyligen ”Eat Dirt" och "Gut Repair Cookbook”, och han driver en av världens största naturhälsovetenskapliga webbplatser på DrAxe.com

 

Den vilda tjuren galopperar ut på gatan från rodeon – se när cowboyen griper in

Slav under kommunismen

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

Hälsa

Påverkas vi av mobilens strålning – och hur skyddar man sig?

Josh Axe, www.DrAxe.com

På bara några decennier har mobiltelefoner fullkomligt tagit över våra liv. När var du till exempel  tvungen att ta fram en karta ur handskfacket för att hitta vägen senast? Eller tvingades att stå ute i regnet för att få tag på en taxi?

Men är våra mobiler fullkomligt säkra? Är eventuella hälsorisker med mobiltelefoner något att oroa sig för?

När det gäller mobiltelefonstrålning är det bättre att tänka säkert än att ångra sig i efterhand.

– Dr. Josh Axe, läkare i naturmedicin

Vi har inte använt mobiltelefoner tillräckligt länge för att fullt ut studera de långsiktiga effekterna, eller dra slutsatsen att användningen av dem definitivt orsakar specifika sjukdomar. Men å andra sidan tog det flera decennier innan man kunde visa på en tvärsäker koppling mellan cigarettrökning och lungcancer.

Möjlig hälsopåverkan av mobiltelefoner

Nu säger jag inte att vi alla borde slänga bort våra telefoner. Men följande upptäckter kanske ger dig en anledning att vidta vissa säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna.

– Hjärncancer

Mobiltelefoner avger icke-joniserande strålning, vilket är radiovågor kända som en typ av elektromagnetisk strålning. Vi vet att mänsklig vävnad närmast mobiltelefonantenner absorberar lite av den här energin. (1)

Även om studier som kopplar mobiltelefonanvändning till hjärncancer har givit olika resultat, så visade chefsjuristen vid den amerikanska cancerföreningen tilltro till ett visst forskningsprojekt: År 2016 publicerade USA: s nationella toxikologiprogram uppgifter relaterade till byråns storskaliga, 25 miljonersstudie, vilken undersökte mobiltelefonanvändning och cancerrisk. Resultaten? En mycket hög signalcellstrålning gav en viss ökad risk för malignt gliom i hjärnan. Risken för schwannom, sällsynta tumörer som utvecklas på hjärtats nervskikt, ökar också med användning av mobiltelefoner. När strålningsdosen ökade, så ökade även cancerrisken. (2, 3)

Världshälsoorganisationen listade mobiltelefonstrålning som 2B-cancerframkallande år 2011. Denna klassificering innebär att mobiltelefonstrålning är "möjligen cancerframkallande för människor". (4)

Du kan minska exponeringen för mobiltelefonstrålning avsevärt genom att använda enkel taktik, såsom att skicka sms och hålla telefonen en bit från din kropp ...

– Dr. Josh Axe, läkare i naturmedicin

Medicinsk litteratur antyder att det att starta användningen av mobiltelefoner under tonåren resulterar i en fyra till fem gånger högre risk för hjärncancerdiagnos. (5)

– Sköldkörtelproblem

I en exklusiv studie som publicerades i Oman Medical Journal, fann forskarna att elever som måttligt eller kraftigt använt mobiltelefoner i samtalsläge upplevde en signifikant förändring av sköldkörtelstimulerande hormonnivåer, (högre än normala TSH-nivåer och låga genomsnittliga T4-nivåer observerades). Det kanske inte verkar som en stor sak, om det inte vore så att till och med små förändringar i sköldkörtelhormonnivåerna kan förändra hjärnans funktion. Författarna till studien säger, "baserat på dessa resultat kan det konstateras att elektromagnetiska fält som släpps ut av mobiltelefoner kan orsaka vissa skadliga effekter på sköldkörtelfunktionen". (6)

Mobiltelefonstrålning kan utlösa negativa effekter på hypotalamus-hypofyssköldkörtelns axel och förhindra normala sköldkörtelhormonnivåer. (7) En studie publicerad i International Radiation Biology 2016 fann emellertid ingen koppling mellan elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och sköldkörtelcancer. (8)

– Spermaskador

Män, ni bör verkligen tänka till innan ni har mobiltelefonen i fickan eller fastsatt vid skärpet. Mäns spermier som utsatts för mobiltelefonstrålning dör tre gånger snabbare än de som inte exponerats för strålningen. Dessutom får spermierna tre gånger så stora nivåer av mitokondriell DNA-skada. Inga bra nyheter för människors hälsa eller fertilitet. (9)

Skicka sms istället för att prata när det är möjligt.

Så skyddar du dig från mobilstrålningen

När det gäller mobiltelefonstrålning är det bättre att tänka säkert än att ångra sig i efterhand. Man kan minska exponeringen avsevärt utan att för den skull behöva ge upp mobilen. Här är några tips på sunt förnuft:

1. Skicka sms istället för att prata när det är möjligt, och använd högtalarläge eller ett ”handsfree-kit” när du ringer.

2. När du pratar i mobiltelefonen – håll den minst ett par centimeter bort från huvudet.

3. Ring bara korta eller viktiga samtal på mobiltelefonen.

4. Undvik att bära telefonen mot kroppen, såsom i en ficka eller bh.

5. Tala inte i telefonen eller skicka sms när du kör.

6. Om du planerar att titta på en film på mobilen –  ladda först ner den och växla sedan till flygplansläge medan du tittar på den.

7. Om det är möjligt så undvik att ringa när det är en svagare signal. Strålningen är högre när staplarna är lägre.

8. Undvik att ringa i bilar, hissar, tåg och bussar. Mobiltelefoner arbetar hårdare för att få en signal genom metall, så strålningen ökar.

9. Håll mobiltelefoner borta från barn och se särskilt till att de inte stoppar den i munnen. (10)

Några avslutande tankar om mobiltelefonens hälsorisker

– Vi har bara använt mobiltelefoner i stor skala sedan 1990-talet. Det är inte tillräckligt med tid för att få en fullständig överblick av potentiella långsiktiga hälsoeffekter hos människor. Kom ihåg att det tog decennier att få fram en bindande koppling mellan lungcancer och cigarettrökning.

– Studier som kopplar mobiltelefoner till cancer, särskilt hjärncancer, varierar. Men flera nyligen utförda och väl utformade studier visar att mobiltelefonanvändning i viss mån kan öka risken för vissa typer av hjärncancer.

– Elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner kan också störa hormonerna, sömnmönster, den psykiska hälsan med mera.

– Du kan minska exponeringen för mobiltelefonstrålning avsevärt genom att använda enkel taktik, såsom att skicka sms och hålla telefonen en bit från din kropp istället för att ringa länge, ha telefonen i flygplansläge eller på avstånd medan du sover, samt inte ha telefonen intill kroppen hela dagen. 

Dr. Josh Axe är läkare i naturmedicin, näringsfysiolog och författare med passion för att hjälpa människor att bli friska med hjälp av mat som medicin. Han skrev nyligen ”Eat Dirt" och "Gut Repair Cookbook”, och han driver en av världens största naturhälsovetenskapliga webbplatser på DrAxe.com

 

Den vilda tjuren galopperar ut på gatan från rodeon – se när cowboyen griper in

Slav under kommunismen

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024