loadingBland samlingarna i Hallands kulturhistoriska museum hittar man Bockstensmannen, påträffad i en mosse 1936. Foto: Peter Lindberg
Bland samlingarna i Hallands kulturhistoriska museum hittar man Bockstensmannen, påträffad i en mosse 1936. Foto: Peter Lindberg
Nyheter

Ofta tufft ekonomiskt läge för museerna i Sverige

Camilla Johansson

TV-serien Historien om Sverige har ökat intresset för landets historia, samtidigt som många museer i landet får hålla hårt i slantarna. Många gånger överstiger kostnadsökningarna de anslag man har blivit tilldelad för kommande år.

Under året som gått har det stått klart att många av landets museer kämpar för att hålla sin verksamhet igång, med höga hyror och reparationsbehov.

Samtidigt ökar också löpande kostnader som el. I den av regeringen lagda budgeten ökar dock inte anslagen till museiverksamhet, utan ligger kvar på samma nivåer som tidigare år.

Museerna och deras uppgift i samhället

Svenska museer har cirka 30 miljoner besökare per år, vilket är fler än antalet besökare som går på bio eller fotbollsmatcher.

Räknar man också med de allra minsta museerna i landet finns det fler än 1 500 stycken.

Enligt en genomförd SOM-undersökning åtnjuter svenska museer ett högt förtroende hos allmänheten jämfört med många andra samhällsaktörer.

Den museilag som trädde i kraft 2017 säger att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Lagen säger också att museernas huvudmän – staten, kommunerna och regionerna – ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Detta som en följd av att politiken ska ha en armlängds avstånd till kulturen.

Museerna ska i sin tur försäkra sig om att utställningar och annan publik verksamhet är kunskapsbaserad.

Värdet av kultur och kulturarv för ett lands befolkning har aktualiserats av Rysslands krig i Ukraina där flera museer har plundrats.

Källa: Sveriges museer

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBland samlingarna i Hallands kulturhistoriska museum hittar man Bockstensmannen, påträffad i en mosse 1936. Foto: Peter Lindberg
Bland samlingarna i Hallands kulturhistoriska museum hittar man Bockstensmannen, påträffad i en mosse 1936. Foto: Peter Lindberg
Nyheter

Ofta tufft ekonomiskt läge för museerna i Sverige

Camilla Johansson

TV-serien Historien om Sverige har ökat intresset för landets historia, samtidigt som många museer i landet får hålla hårt i slantarna. Många gånger överstiger kostnadsökningarna de anslag man har blivit tilldelad för kommande år.

Under året som gått har det stått klart att många av landets museer kämpar för att hålla sin verksamhet igång, med höga hyror och reparationsbehov.

Samtidigt ökar också löpande kostnader som el. I den av regeringen lagda budgeten ökar dock inte anslagen till museiverksamhet, utan ligger kvar på samma nivåer som tidigare år.

Museerna och deras uppgift i samhället

Svenska museer har cirka 30 miljoner besökare per år, vilket är fler än antalet besökare som går på bio eller fotbollsmatcher.

Räknar man också med de allra minsta museerna i landet finns det fler än 1 500 stycken.

Enligt en genomförd SOM-undersökning åtnjuter svenska museer ett högt förtroende hos allmänheten jämfört med många andra samhällsaktörer.

Den museilag som trädde i kraft 2017 säger att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Lagen säger också att museernas huvudmän – staten, kommunerna och regionerna – ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Detta som en följd av att politiken ska ha en armlängds avstånd till kulturen.

Museerna ska i sin tur försäkra sig om att utställningar och annan publik verksamhet är kunskapsbaserad.

Värdet av kultur och kulturarv för ett lands befolkning har aktualiserats av Rysslands krig i Ukraina där flera museer har plundrats.

Källa: Sveriges museer

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024