loadingGamla Stan, som under medeltiden utgjorde Stockholm, blir den nya hemvisten för Medeltidsmuseet när man flyttar in i Börshuset vid Stortorget. Foto: Shutterstock
Gamla Stan, som under medeltiden utgjorde Stockholm, blir den nya hemvisten för Medeltidsmuseet när man flyttar in i Börshuset vid Stortorget. Foto: Shutterstock
Inrikes

Nya Medeltidsmuseet planeras

Camilla Johansson

Efter att Medeltidsmuseet i början av november lämnat de lokaler på Helgeandsholmen som man disponerat sedan mitten av 1980-talet pågår nu planeringen för fullt av hur man ska lägga upp verksamheten.

Den 5 november stängde Medeltidsmuseet i Stockholm sina lokaler där fasta fornlämningar, bland annat Gustav Vasas stadsmur, ingår. Anledningen är att riksdagsförvaltningen, av vilken man hyrt lokalerna, nu vill ha dem tillbaka för sin egen verksamhet.

Planen är att man ska flytta in i Nobelmuseets nuvarande lokaler vid Stortorget i Gamla Stan, men när detta ska ske är i dagsläget inte bestämt.

Medeltidsmuseets flytt

Flytten av Medeltidsmuseet kommer att pågå under hela 2024.

Avsaknaden av utställningslokaler innebär dock inte att verksamheten ligger nere. Man kommer att bedriva stadsvandringar, visningar av historiska rum, föreläsningar och erbjuda ett digitalt utbud.

Från och med våren nästa år kommer man att hyra Storkyrkoboden, från början ett begravningskapell uppfört 1767.

Storkyrkoboden ska användas främst som utgångspunkt för stadsvandringar och andra evenemang.

De nya lokalerna i Börshuset är 1 114 kvadratmeter, medan lokalerna på Helgeandsholmen som man nu lämnar är 1 750 kvadratmeter, vilket kommer att påverka utställningarnas utformning.

Källa: Medeltidsmuseet

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingGamla Stan, som under medeltiden utgjorde Stockholm, blir den nya hemvisten för Medeltidsmuseet när man flyttar in i Börshuset vid Stortorget. Foto: Shutterstock
Gamla Stan, som under medeltiden utgjorde Stockholm, blir den nya hemvisten för Medeltidsmuseet när man flyttar in i Börshuset vid Stortorget. Foto: Shutterstock
Inrikes

Nya Medeltidsmuseet planeras

Camilla Johansson

Efter att Medeltidsmuseet i början av november lämnat de lokaler på Helgeandsholmen som man disponerat sedan mitten av 1980-talet pågår nu planeringen för fullt av hur man ska lägga upp verksamheten.

Den 5 november stängde Medeltidsmuseet i Stockholm sina lokaler där fasta fornlämningar, bland annat Gustav Vasas stadsmur, ingår. Anledningen är att riksdagsförvaltningen, av vilken man hyrt lokalerna, nu vill ha dem tillbaka för sin egen verksamhet.

Planen är att man ska flytta in i Nobelmuseets nuvarande lokaler vid Stortorget i Gamla Stan, men när detta ska ske är i dagsläget inte bestämt.

Medeltidsmuseets flytt

Flytten av Medeltidsmuseet kommer att pågå under hela 2024.

Avsaknaden av utställningslokaler innebär dock inte att verksamheten ligger nere. Man kommer att bedriva stadsvandringar, visningar av historiska rum, föreläsningar och erbjuda ett digitalt utbud.

Från och med våren nästa år kommer man att hyra Storkyrkoboden, från början ett begravningskapell uppfört 1767.

Storkyrkoboden ska användas främst som utgångspunkt för stadsvandringar och andra evenemang.

De nya lokalerna i Börshuset är 1 114 kvadratmeter, medan lokalerna på Helgeandsholmen som man nu lämnar är 1 750 kvadratmeter, vilket kommer att påverka utställningarnas utformning.

Källa: Medeltidsmuseet

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024