loadingSom bränsle kan elektro-ammoniak påverka luft- och vattenkvaliteten på grund av läckage av ammoniak och utsläpp av kväveoxider, exempelvis lustgas. Foto: Jonathan Näckstrand/AFP via Getty Images
Som bränsle kan elektro-ammoniak påverka luft- och vattenkvaliteten på grund av läckage av ammoniak och utsläpp av kväveoxider, exempelvis lustgas. Foto: Jonathan Näckstrand/AFP via Getty Images
Inrikes

Nytt "grönt" fartygsbränsle kan ge problem

Malin Nordstrand

För att minska koldioxidutsläppen till sjöss testas en rad nya fossilfria bränslen inom sjöfarten. Ett av dem som ligger i framkant är ammoniak. Men nu visar forskning att bränslet riskerar att öka andra miljöproblem.

Ammoniak har under senare tid lyfts fram som ett starkt alternativ till fossila fartygsbränslen. Tester av bränslet genomförs av motortillverkare världen över, och ett containerfartyg som ska gå mellan Norge och Europa håller på att byggas.

Fartygsbränslen

I dag går 99 procent av fartygen i den globala fartygsflottan på fossila bränslen såsom tjockolja, flytande naturgas och marin gasolja.

Enligt internationella regelverk finns krav med målet att den globala sjöfartens koldioxidutsläpp ska ha minskat med 40 procent 2030 och med 75 procent 2050, jämfört med 2008.

Sjöfarten ingår i EU:s system för utsläppshandel. År 2027 ska rederier inom EU betala för sina utsläpp av koldioxid.

Fossilfria fartygsbränslen som man nu tittar på är till exempel elektrobränslen såsom metanol, vätgas och ammoniak samt batterier.

Tunga transporter som sjöfart kräver dock bränsle i flytande form eller gasform, då batterier inte räcker till för att lagra och transportera energi i dessa fall. Däremot kan batterier användas för till exempel båtar med persontrafik och vid kortare rutter.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSom bränsle kan elektro-ammoniak påverka luft- och vattenkvaliteten på grund av läckage av ammoniak och utsläpp av kväveoxider, exempelvis lustgas. Foto: Jonathan Näckstrand/AFP via Getty Images
Som bränsle kan elektro-ammoniak påverka luft- och vattenkvaliteten på grund av läckage av ammoniak och utsläpp av kväveoxider, exempelvis lustgas. Foto: Jonathan Näckstrand/AFP via Getty Images
Inrikes

Nytt "grönt" fartygsbränsle kan ge problem

Malin Nordstrand

För att minska koldioxidutsläppen till sjöss testas en rad nya fossilfria bränslen inom sjöfarten. Ett av dem som ligger i framkant är ammoniak. Men nu visar forskning att bränslet riskerar att öka andra miljöproblem.

Ammoniak har under senare tid lyfts fram som ett starkt alternativ till fossila fartygsbränslen. Tester av bränslet genomförs av motortillverkare världen över, och ett containerfartyg som ska gå mellan Norge och Europa håller på att byggas.

Fartygsbränslen

I dag går 99 procent av fartygen i den globala fartygsflottan på fossila bränslen såsom tjockolja, flytande naturgas och marin gasolja.

Enligt internationella regelverk finns krav med målet att den globala sjöfartens koldioxidutsläpp ska ha minskat med 40 procent 2030 och med 75 procent 2050, jämfört med 2008.

Sjöfarten ingår i EU:s system för utsläppshandel. År 2027 ska rederier inom EU betala för sina utsläpp av koldioxid.

Fossilfria fartygsbränslen som man nu tittar på är till exempel elektrobränslen såsom metanol, vätgas och ammoniak samt batterier.

Tunga transporter som sjöfart kräver dock bränsle i flytande form eller gasform, då batterier inte räcker till för att lagra och transportera energi i dessa fall. Däremot kan batterier användas för till exempel båtar med persontrafik och vid kortare rutter.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024