loading
Inrikes

Gröna stålprojekt riskerar ge kraftigt stigande elpriser

Malin Nordstrand

Den massiva byggnation av elproduktion som krävs för att genomföra de fossilfria stålsatsningarna i norr kan leda till så höga elpriser att projekten blir olönsamma. Dessutom kommer elkunder i hela Norden att drabbas hårt, enligt ny rapport.

Förra veckan släpptes den tredje och sista rapporten från Skandinaviska Policyinstitutet som har granskat de planerade satsningarna på fossilfri stålproduktion i Norrland. Sist ut kom granskningen av den heta elfrågan. 

Rapport: Till vilket elpris som helst

Rapporten bygger på simuleringar av det nordiska elsystemet genomförda av professor Afzal Siddiqui på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Simuleringarna utgår från att efterfrågan på el i elområde SE1 stegvis ökar till en årlig elförbrukning på 70 TWh. Efterfrågeökningarna balanseras med ett ökat utbud av fossilfri el i form av havsbaserad vindkraft på 70 TWh, samt extra utbyggnad av havsbaserad vindkraft i elområde SE1. 

Alla antaganden har medvetet gjorts så att de underlättar för investeringarna att lyckas. Det innebär att förutsättningarna för investeringarna är ur ett elmarknadsperspektiv de allra bästa. 

Beräkningarna gör inte anspråk på att vara en prognos för utvecklingen av den framtida elmarknaden. Målet är att ge en bild av hur elmarknaden reagerar givet att efterfrågan på el ökar enligt de aviserade behoven och hur dessa behov realistiskt kan mötas. 

”Till vilket elpris som helst” är en uppföljning till rapporterna ”Lönsam eller kostsam?” och ”Från brunt till grönt”. Finansieringen av granskningen sker av bland andra Wallenbergstiftelsen, Ax:son Johnsons stiftelse samt en rad näringslivsprofiler och företagsledare.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Inrikes

Gröna stålprojekt riskerar ge kraftigt stigande elpriser

Malin Nordstrand

Den massiva byggnation av elproduktion som krävs för att genomföra de fossilfria stålsatsningarna i norr kan leda till så höga elpriser att projekten blir olönsamma. Dessutom kommer elkunder i hela Norden att drabbas hårt, enligt ny rapport.

Förra veckan släpptes den tredje och sista rapporten från Skandinaviska Policyinstitutet som har granskat de planerade satsningarna på fossilfri stålproduktion i Norrland. Sist ut kom granskningen av den heta elfrågan. 

Rapport: Till vilket elpris som helst

Rapporten bygger på simuleringar av det nordiska elsystemet genomförda av professor Afzal Siddiqui på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Simuleringarna utgår från att efterfrågan på el i elområde SE1 stegvis ökar till en årlig elförbrukning på 70 TWh. Efterfrågeökningarna balanseras med ett ökat utbud av fossilfri el i form av havsbaserad vindkraft på 70 TWh, samt extra utbyggnad av havsbaserad vindkraft i elområde SE1. 

Alla antaganden har medvetet gjorts så att de underlättar för investeringarna att lyckas. Det innebär att förutsättningarna för investeringarna är ur ett elmarknadsperspektiv de allra bästa. 

Beräkningarna gör inte anspråk på att vara en prognos för utvecklingen av den framtida elmarknaden. Målet är att ge en bild av hur elmarknaden reagerar givet att efterfrågan på el ökar enligt de aviserade behoven och hur dessa behov realistiskt kan mötas. 

”Till vilket elpris som helst” är en uppföljning till rapporterna ”Lönsam eller kostsam?” och ”Från brunt till grönt”. Finansieringen av granskningen sker av bland andra Wallenbergstiftelsen, Ax:son Johnsons stiftelse samt en rad näringslivsprofiler och företagsledare.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024