Nu ska urskogen i Jokkmokk skyddas
Ur- och naturskogen i Jokkmokk ska skyddas. Totalt bildas 11 nya naturreservat. Foto: Hasse Holmberg/TT-arkivbild


Naturvårdsverket har fått grönt ljus av regeringen till att köpa loss ytterligare 5 000 hektar skogsmark bestående av ur- och naturskog i Jokkmokks kommun i Norrbotten.

Nu är planen att bilda två nya naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive, för skydda skogen och de rödlistade arter som finns i områdena.

De två markområdena ingår i ett av de största oskyddade ur- och naturskogsområdena som finns kvar i Sverige, och skogen är på sina håll så gammal som 500 år.

Köpet av skogen är en del av en större överenskommelse mellan regeringen, Naturvårdsverket och Jokkmokks Allmänning. Totalt kommer 11 nya naturreservat bildas på 10 000 hektar skog med höga naturvärden.

(TT)