loadingBachs balans mellan musikalisk subjektivitet och objektivitet sammanhänger med hans behandling av konsonans och dissonans. Målning av Elias Gottlob Haussmann (1695-1774). Foto: Public Domain
Bachs balans mellan musikalisk subjektivitet och objektivitet sammanhänger med hans behandling av konsonans och dissonans. Målning av Elias Gottlob Haussmann (1695-1774). Foto: Public Domain
Musik

Musikens inre liv – del 3

Magnus Löwendahl

Vi har i de tidigare delarna av ”Musikens inre liv” fått klart för oss att det finns en slags osynlig kraftkälla bakom de toner och rytmer som bildar det vi i dagligt tal kallar musik. En kraftkälla som tydligen aktiveras så fort vi börjar sjunga eller spela utifrån vissa särskilda skalor (tonförråd). Kraftkällan skapar poler mellan spänning och avspänning som musiken vill röra sig mellan, och vi människor använder oss av detta fenomen för att skapa musik som kommunicerar och berör oss.

Det som beskrivs ovan gäller i princip all musik innan modernismens intåg, och förra gången hade vi renässansmästaren Thomas Tallis fyrstämmiga motett ”If ye love me” som exempel på detta spel mellan avspänning (konsonans) och spänning (dissonans). Det var ingen slump att vi valde just denna sång, det beror på att den börjar och slutar på något så trevligt och bra som ett ackord i konsonans.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingBachs balans mellan musikalisk subjektivitet och objektivitet sammanhänger med hans behandling av konsonans och dissonans. Målning av Elias Gottlob Haussmann (1695-1774). Foto: Public Domain
Bachs balans mellan musikalisk subjektivitet och objektivitet sammanhänger med hans behandling av konsonans och dissonans. Målning av Elias Gottlob Haussmann (1695-1774). Foto: Public Domain
Musik

Musikens inre liv – del 3

Magnus Löwendahl

Vi har i de tidigare delarna av ”Musikens inre liv” fått klart för oss att det finns en slags osynlig kraftkälla bakom de toner och rytmer som bildar det vi i dagligt tal kallar musik. En kraftkälla som tydligen aktiveras så fort vi börjar sjunga eller spela utifrån vissa särskilda skalor (tonförråd). Kraftkällan skapar poler mellan spänning och avspänning som musiken vill röra sig mellan, och vi människor använder oss av detta fenomen för att skapa musik som kommunicerar och berör oss.

Det som beskrivs ovan gäller i princip all musik innan modernismens intåg, och förra gången hade vi renässansmästaren Thomas Tallis fyrstämmiga motett ”If ye love me” som exempel på detta spel mellan avspänning (konsonans) och spänning (dissonans). Det var ingen slump att vi valde just denna sång, det beror på att den börjar och slutar på något så trevligt och bra som ett ackord i konsonans.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024