loadingRabanus Maurus, till vänster, anses ha skrivit texten till kyrkosången Veni Creator Spiritus. Foto: Public Domain
Rabanus Maurus, till vänster, anses ha skrivit texten till kyrkosången Veni Creator Spiritus. Foto: Public Domain
Musik

Musikens inre liv – del 1

Magnus Löwendahl

Om vi vill förstå varför nutida klassisk musik har så svag attraktionskraft för många människor måste vi börja med att resonera om den äldre musikens inre liv. I vår ansats att beskriva och diskutera detta inre liv kommer vi främst att inrikta oss på tiden från högbarockens Bach och Händel till senromantikens Mahler och Strauss.

Men för att få ett fäste för våra resonemang behöver vi inleda med ett besök i den tidiga medeltiden, det är där vi finner konstnärligt högtstående musik i sin enklaste form. Den gregorianska kyrkosången har till synes bara två element, melos, med vilket vi här menar skillnader i tonhöjd, och rytm, med vilket vi här menar skillnader i tonlängd. Tillsammans bildar de det vi kallar melodi.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingRabanus Maurus, till vänster, anses ha skrivit texten till kyrkosången Veni Creator Spiritus. Foto: Public Domain
Rabanus Maurus, till vänster, anses ha skrivit texten till kyrkosången Veni Creator Spiritus. Foto: Public Domain
Musik

Musikens inre liv – del 1

Magnus Löwendahl

Om vi vill förstå varför nutida klassisk musik har så svag attraktionskraft för många människor måste vi börja med att resonera om den äldre musikens inre liv. I vår ansats att beskriva och diskutera detta inre liv kommer vi främst att inrikta oss på tiden från högbarockens Bach och Händel till senromantikens Mahler och Strauss.

Men för att få ett fäste för våra resonemang behöver vi inleda med ett besök i den tidiga medeltiden, det är där vi finner konstnärligt högtstående musik i sin enklaste form. Den gregorianska kyrkosången har till synes bara två element, melos, med vilket vi här menar skillnader i tonhöjd, och rytm, med vilket vi här menar skillnader i tonlängd. Tillsammans bildar de det vi kallar melodi.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024