Miljoner till forskning om orsakerna till postcovid

Skånes universitetssjukhus får del av miljonanslag till forskning om orsakerna bakom postcovid. Foto: Andrej Ivanov/AFP


Fler än hälften av dem som har haft covid-19 drabbas av av kvardröjande lukt- och smakförändringar. Skånes universitetssjukhus har fått miljonanslag för att undersöka detta, samt ta reda på om det finns genetiska orsaker till att vissa drabbas av postcovid.

Totalt 27 miljoner kronor tas ur en EU-fond till två forskningsprojekt som är samarbeten mellan Skånes universitetssjukhus (Sus) och Själlands universitetssjukhus i Danmark. Det ena får 7,5 miljoner kronor och inriktar sig på långvarigt lukt- och smakbortfall efter covidsjukdom. Projektledare är Pernilla Sahlstrand Johnson på Skånes universitetssjukhus. 

– Vi får nu möjlighet att utveckla vårt lukt- och smaklab och utforska möjligheterna att hjälpa alla de som drabbas av lukt- och smakförändringar efter att ha insjuknat i covid-19. Vi får dagligen frågor från patienter som behöver hjälp och genom ett internationellt samarbete kommer vi få än mer kunskap om vad i sjukdomen som leder till de här besvären och hur vi kan behandla det, säger Pernilla Sahlstrand Johnson, överläkare inom öron- näsa- och halssjukdomar, i ett uttalande.

Hjälpa Danmark med luktlab

Undersökningar visar att över hälften av alla som varit sjuka i covid-19 får någon förändring i lukt- och smakupplevelserna. Skånes universitetssjukhus har redan inlett en studie som ska ta fram verktyg för hur vården ska utreda denna stora patientgrupp.

– I projektet ingår även att vi på Sus ska hjälpa Själlands universitetssjukhus att sätta upp sitt eget luktlab. Här ligger vi långt fram i utvecklingen och kommer hjälpa till med våra erfarenheter och vår expertis, berättar Pernilla Sahlstrand Johnson.

Pernilla Sahlstrand Johnson vid Skånes universitetssjukhus är projektledare för forskningen om orsakerna till postcovid. Foto: LU

Detta projekt ska också följa upp 800 covid-19-patienter under ett års tid för att testa olika behandlingar för lukt- och smaksinnet. Förhoppningen är att resultaten inte bara ska gagna dem som haft covid-19 utan också andra patientgrupper.

Undersöka genetiska orsaker

Det andra projektet handlar om att utreda om det finns genetiska riskfaktorer bakom att vissa som varit sjuka i covid-19 drabbas av långvariga besvär medan andra inte gör det. I samarbete med Själlands universitetssjukhus ska Skånes universitetssjukhus undersöka 500 patienter med postcovid för att se om vissa genfaktorer är överrepresenterade hos dem. Detta projekt får 1,5 miljoner kronor och ska pågå i knappt två år.

– Vi kommer undersöka om det finns genetiska faktorer som gör att vissa drabbas av svår postcovid medan andra tillfrisknar helt. Idag vet vi väldigt lite om vad som ligger bakom att en patient drabbas. Om vi kan hitta genetiska riskfaktorer så kommer vi få en bättre förståelse för varför vissa får kvarvarande besvär och på sikt veta vad vi skulle kunna göra för att förhindra det, berättar Fredrik Kahn, överläkare i infektionssjukdomar och en av dem som står bakom studien.

Patienter med långdragna besvär efter covid och som behandlas vid specialistmottagningen vid Skånes universitetssjukhus ska erbjudas att delta i studierna.

– Vårt mål har hela tiden varit att ha en nära koppling mellan mottagningens avancerade kliniska verksamhet och forskning om covid, berättar Fredrik Kahn.

Pengarna kommer från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt, som stödjer forskningsprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark och de har utöver Skånes universitetssjukhus tillfallit Själlands universitetssjukhus, Roskilde sjukhus, Holbaek sjukhus Arbetsmedicin och Göteborgs universitet.

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu! 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Mycket är okänt om postcovid

Postcovid beskriver kvarstående symtom efter en covid-19-infektion, orsakad av viruset SARS-CoV-2.
Mycket är okänt om postcovid och forskningen gör hela tiden nya upptäckter.
Symtomen kan vara lätt och snabbt övergående, eller svår och långvarig. Man kan ha ett eller flera symtom.
Det är normalt att vara orkeslös efter en sjukdomsperiod, oavsett sjukdom.

Vanliga symtom på postcovid:
Försämrad lukt och smak, vilket kan påverka aptiten.
Låggradig feber som kommer och går.
Sväljförmågan kan ha påverkats.
Andningen försämras.
Hosta är vanligt även efter covid-19. Hosta kan leda till mer hosta på grund av att slemhinnorna irriteras.
Rösten kan bli hes eller försvinna.
Hudutslag.
Diabetessjuka kan ha svårare att reglera diabeteskontrollen.
Muskelbesvär och problem med mag- och tarmkanalerna.
Sämre minne och koncentrationsförmåga.
Det psykiska måendet påverkas.

Källor: 1177.se, Netdoktor.se