loading

Ett skyddsrum i en källare i ett flerfamiljshus i Lund. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Ett skyddsrum i en källare i ett flerfamiljshus i Lund. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes

MSB: Svenska skyddsrum i funktionellt skick

Boel Holm

De svenska skyddsrum som hittills inventerats av MSB är överlag i funktionellt skick. I den mån det finns brister handlar det främst om småfel som är lätt åtgärdade.

Inventeringen av Sveriges skyddsrum går en enligt plan, berättar Lars Gråbergs, handläggare på Myndigheten för samhällsinformation och beredskap (MSB)

– På vårt initiativ har det gjorts ett antal tusen tillsyner, men vi har även sett att fastighetsägarna själva har gjort många tillsyn och besiktning av sina egna skyddsrum med hjälp av skyddsrumssakkunniga.

Skicket på skyddsrummen säger Gråbergs är som man förväntat sig.

– Det finns småfel. Det finns ett antal skyddsrum som har större brister, men de allra flesta är sådana att det går att reparera dem.

Småfelen som hittats kan vara sådant som osmorda gångjärn, eller golvbrunnar behöver smörjas upp. Det är mer underhållsrelaterade brister och påverkar inte skyddsrummets funktion i stort även om de behöver åtgärdas.

I våras ökade trycket på fastighetsägarna att se över och rusta upp skyddsrum. Hyresgäster låg på om skyddsrum som använts som gym eller lagerlokaler. Nu har många fastighetsägare rensat i skyddsrummen.

– I vissa fall har man sett att fredsanvändningen är för komplicerad så att man behöver göra någon form av rutiner – eller helt enkelt flytta ut den verksamheten.

Några skyddsrum har haft så allvarliga brister att man får utreda om de ska fortsätta användas. Men det är inget som påverkar beståndet och skyddsrumsplatserna i stort, försäkrar Lars Gråbergs.

– Nej, de platser vi förväntar oss finns.

I maj 2021 tillsatte regeringen en utredning för att se över tillgången och kapaciteten för skyddsrum, hur utrymning och inkvartering skulle lösas vid väpnat angrepp.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

(TT)

Skyddsrum

(TT)

Det finns i Sverige i dag cirka 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner individer. Skyddsrummen finns i olika slags byggnader och har varierande standard. De ska alla kunna ställas i ordning inom 48 timmar.

Tillsammans med grannländerna Finland och Norge samt Schweiz har Sverige ett unikt stort bestånd av skyddsrum.

Skyddsrum har funnits sedan 1940-talet, men under de senaste 20 åren har endast ett fåtal nya skyddsrum byggts.

Skyddsrummen är vanligen del av källare i fastigheter.

MSB beslutar om behov av skyddsrum samt inom vilka områden i kommunerna som skyddsrummen ska vara ligga.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhåll och utrustning.

Under 1980- och 1990-talen fanns i Sverige en särskild hemskyddsorganisation med uppgift att informera allmänheten om vistelse i och praktiskt handhavande av skyddsrum.

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Ett skyddsrum i en källare i ett flerfamiljshus i Lund. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Ett skyddsrum i en källare i ett flerfamiljshus i Lund. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes

MSB: Svenska skyddsrum i funktionellt skick

Boel Holm

De svenska skyddsrum som hittills inventerats av MSB är överlag i funktionellt skick. I den mån det finns brister handlar det främst om småfel som är lätt åtgärdade.

Inventeringen av Sveriges skyddsrum går en enligt plan, berättar Lars Gråbergs, handläggare på Myndigheten för samhällsinformation och beredskap (MSB)

– På vårt initiativ har det gjorts ett antal tusen tillsyner, men vi har även sett att fastighetsägarna själva har gjort många tillsyn och besiktning av sina egna skyddsrum med hjälp av skyddsrumssakkunniga.

Skicket på skyddsrummen säger Gråbergs är som man förväntat sig.

– Det finns småfel. Det finns ett antal skyddsrum som har större brister, men de allra flesta är sådana att det går att reparera dem.

Småfelen som hittats kan vara sådant som osmorda gångjärn, eller golvbrunnar behöver smörjas upp. Det är mer underhållsrelaterade brister och påverkar inte skyddsrummets funktion i stort även om de behöver åtgärdas.

I våras ökade trycket på fastighetsägarna att se över och rusta upp skyddsrum. Hyresgäster låg på om skyddsrum som använts som gym eller lagerlokaler. Nu har många fastighetsägare rensat i skyddsrummen.

– I vissa fall har man sett att fredsanvändningen är för komplicerad så att man behöver göra någon form av rutiner – eller helt enkelt flytta ut den verksamheten.

Några skyddsrum har haft så allvarliga brister att man får utreda om de ska fortsätta användas. Men det är inget som påverkar beståndet och skyddsrumsplatserna i stort, försäkrar Lars Gråbergs.

– Nej, de platser vi förväntar oss finns.

I maj 2021 tillsatte regeringen en utredning för att se över tillgången och kapaciteten för skyddsrum, hur utrymning och inkvartering skulle lösas vid väpnat angrepp.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

(TT)

Skyddsrum

(TT)

Det finns i Sverige i dag cirka 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner individer. Skyddsrummen finns i olika slags byggnader och har varierande standard. De ska alla kunna ställas i ordning inom 48 timmar.

Tillsammans med grannländerna Finland och Norge samt Schweiz har Sverige ett unikt stort bestånd av skyddsrum.

Skyddsrum har funnits sedan 1940-talet, men under de senaste 20 åren har endast ett fåtal nya skyddsrum byggts.

Skyddsrummen är vanligen del av källare i fastigheter.

MSB beslutar om behov av skyddsrum samt inom vilka områden i kommunerna som skyddsrummen ska vara ligga.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för underhåll och utrustning.

Under 1980- och 1990-talen fanns i Sverige en särskild hemskyddsorganisation med uppgift att informera allmänheten om vistelse i och praktiskt handhavande av skyddsrum.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024