loadingKoppargruvan i Aitik, nära Gällivare, har varit i drift sedan 1968. Dagbrottet är Sveriges största; tre kilometer långt och en kilometer brett. Foto: TZorn/CC BY-SA 3.0
Koppargruvan i Aitik, nära Gällivare, har varit i drift sedan 1968. Dagbrottet är Sveriges största; tre kilometer långt och en kilometer brett. Foto: TZorn/CC BY-SA 3.0
Krönika

Lotta Gröning: I säck och aska – Sverige exploateras för grön omställning

Lotta Gröning

Klimatpolitiken är centralistisk och polariserande. Inför EU-valet är det rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag. Hur stora konsekvenser för befolkningen är ansvariga politiker beredda att ta? När släpper ni tunnelseendet på klimatet och ger oss en helhetssyn? Varför ska vi älska gruvor och exploatera Sverige?

Klimatet är ständigt på den politiska agendan i Sverige. Ständigt disku­terat, ett ständigt träto­ämne mellan partier och en politik, oavsett regering och riksdagsmajoritet, som drivs högt ovanför folks huvuden. Folket har fått många riktlinjer och fattade beslut för hur Sverige ska bli världsledande i miljöfrågor. Det råder ingen tvekan om att trovärdigheten i klimatpolitiken har problem; långt ifrån alla delar politikens synsätt; vissa förnekar helt att klimatet är hotat. Klimatpolitiken har också varit polariserande, där framför allt medelklassen har fått morötter i form av bidrag och skattelättnader, medan andra har fått sin ekonomi sönderslagen av höga bränslepriser eller sin livsmiljö förstörd av gigantiska vindkraftsparker. Snart är det dessutom EU-val och då kommer klimatet att återigen hamna i fokus utifrån huvudfrågan: Hur ska vi nå EU:s klimatmål?

Utifrån klimatfrågans strategiska och polariserade ställning är det väl rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag om klimatpolitikens betydelse och konsekvenser för landets befolkning? Vad är syftet med strategin att omvandla Sverige till råvaru- och industriland för den gröna omställningen? Framför allt behöver vi få klarhet i vad politiker använder för påtryckningsmedel internationellt för att påverka de största miljöbovarna.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingKoppargruvan i Aitik, nära Gällivare, har varit i drift sedan 1968. Dagbrottet är Sveriges största; tre kilometer långt och en kilometer brett. Foto: TZorn/CC BY-SA 3.0
Koppargruvan i Aitik, nära Gällivare, har varit i drift sedan 1968. Dagbrottet är Sveriges största; tre kilometer långt och en kilometer brett. Foto: TZorn/CC BY-SA 3.0
Krönika

Lotta Gröning: I säck och aska – Sverige exploateras för grön omställning

Lotta Gröning

Klimatpolitiken är centralistisk och polariserande. Inför EU-valet är det rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag. Hur stora konsekvenser för befolkningen är ansvariga politiker beredda att ta? När släpper ni tunnelseendet på klimatet och ger oss en helhetssyn? Varför ska vi älska gruvor och exploatera Sverige?

Klimatet är ständigt på den politiska agendan i Sverige. Ständigt disku­terat, ett ständigt träto­ämne mellan partier och en politik, oavsett regering och riksdagsmajoritet, som drivs högt ovanför folks huvuden. Folket har fått många riktlinjer och fattade beslut för hur Sverige ska bli världsledande i miljöfrågor. Det råder ingen tvekan om att trovärdigheten i klimatpolitiken har problem; långt ifrån alla delar politikens synsätt; vissa förnekar helt att klimatet är hotat. Klimatpolitiken har också varit polariserande, där framför allt medelklassen har fått morötter i form av bidrag och skattelättnader, medan andra har fått sin ekonomi sönderslagen av höga bränslepriser eller sin livsmiljö förstörd av gigantiska vindkraftsparker. Snart är det dessutom EU-val och då kommer klimatet att återigen hamna i fokus utifrån huvudfrågan: Hur ska vi nå EU:s klimatmål?

Utifrån klimatfrågans strategiska och polariserade ställning är det väl rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag om klimatpolitikens betydelse och konsekvenser för landets befolkning? Vad är syftet med strategin att omvandla Sverige till råvaru- och industriland för den gröna omställningen? Framför allt behöver vi få klarhet i vad politiker använder för påtryckningsmedel internationellt för att påverka de största miljöbovarna.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024