loadingHizbollah i södra Libanon den 16 februari 2024. Så länge Hamas finns kvar i Gaza och Hizbollah finns kvar i södra Libanon är det svårt att få beständig fred, menar krönikören. Foto: Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images
Hizbollah i södra Libanon den 16 februari 2024. Så länge Hamas finns kvar i Gaza och Hizbollah finns kvar i södra Libanon är det svårt att få beständig fred, menar krönikören. Foto: Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images
Krönika

Magnus Norell: Är en permanent fredsuppgörelse möjlig i Gaza?

Magnus Norell

USA inser att ett eldupphöravtal inte kan fungera på längre sikt utan att Hamas krossas som militärt och politiskt hot, vilket förklarar varför USA fortfarande stöder Israel. Men tiden rinner ut för Israel och gynnar Hamas eftersom det räcker med att det finns kvar för att de ska kunna förklara sig som segrare, skriver Magnus Norell.

I min senaste bok (En personlig resa – från Afghanistan till Marocko) finns ett kapitel om hur jag blev en aktör i den process som ledde till att Israel i maj 2000 drog tillbaka sina trupper från den säkerhetszon man bildat i södra Libanon 1978 efter flera terrorattacker från libanesiskt territorium. I kölvattnet på det korta krig som föregick bildandet av säkerhetszonen, röstade också FN:s säkerhetsråd fram UNSCR 425, som krävde att Israel skulle lämna libanesiskt territorium, samt att en FN-styrka skulle bildas för att säkra gränsen mellan Israel och Libanon. FN-styrkan fick namnet United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) och har sedan dess funnits i södra Libanon.

Israel drog tillbaka sina trupper i maj 2000, men det bidrog inte till att gränsen blev lugn. I stället ökade libanesiska Hizbollah sina attacker mot Israel och byggde upp sin militära kapacitet, med ett tafatt UNIFIL som rundningsmärken. Och i juli 2006, strax efter att Hamas kidnappat en israelisk soldat (Gilad Shalit) till Gaza, genomförde Hizbollah en attack mot Israel, dödade några soldater och kidnappade två andra. Detta ledde till ett krig som pågick en dryg månad. 160 israeler och 1 200 libaneser dödades, en halv miljon israeler och en miljon libaneser blev också tillfälliga flyktingar i det egna landet.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHizbollah i södra Libanon den 16 februari 2024. Så länge Hamas finns kvar i Gaza och Hizbollah finns kvar i södra Libanon är det svårt att få beständig fred, menar krönikören. Foto: Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images
Hizbollah i södra Libanon den 16 februari 2024. Så länge Hamas finns kvar i Gaza och Hizbollah finns kvar i södra Libanon är det svårt att få beständig fred, menar krönikören. Foto: Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images
Krönika

Magnus Norell: Är en permanent fredsuppgörelse möjlig i Gaza?

Magnus Norell

USA inser att ett eldupphöravtal inte kan fungera på längre sikt utan att Hamas krossas som militärt och politiskt hot, vilket förklarar varför USA fortfarande stöder Israel. Men tiden rinner ut för Israel och gynnar Hamas eftersom det räcker med att det finns kvar för att de ska kunna förklara sig som segrare, skriver Magnus Norell.

I min senaste bok (En personlig resa – från Afghanistan till Marocko) finns ett kapitel om hur jag blev en aktör i den process som ledde till att Israel i maj 2000 drog tillbaka sina trupper från den säkerhetszon man bildat i södra Libanon 1978 efter flera terrorattacker från libanesiskt territorium. I kölvattnet på det korta krig som föregick bildandet av säkerhetszonen, röstade också FN:s säkerhetsråd fram UNSCR 425, som krävde att Israel skulle lämna libanesiskt territorium, samt att en FN-styrka skulle bildas för att säkra gränsen mellan Israel och Libanon. FN-styrkan fick namnet United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) och har sedan dess funnits i södra Libanon.

Israel drog tillbaka sina trupper i maj 2000, men det bidrog inte till att gränsen blev lugn. I stället ökade libanesiska Hizbollah sina attacker mot Israel och byggde upp sin militära kapacitet, med ett tafatt UNIFIL som rundningsmärken. Och i juli 2006, strax efter att Hamas kidnappat en israelisk soldat (Gilad Shalit) till Gaza, genomförde Hizbollah en attack mot Israel, dödade några soldater och kidnappade två andra. Detta ledde till ett krig som pågick en dryg månad. 160 israeler och 1 200 libaneser dödades, en halv miljon israeler och en miljon libaneser blev också tillfälliga flyktingar i det egna landet.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024