Legitim fasad döljer organiserad brottslighet
Penningtvätt är ofta en förutsättning för att kunna investera brottsvinster i den legala sektorn, skriver myndigheterna i sin senaste lägesrapport. Foto: Fredrik Sandberg/TT-arkivbild


Den organiserade brottsligheten i Sverige handlar inte bara om skjutningar och sprängningar.

En stor, ofta mer dold, del bedrivs genom företag som utnyttjar välfärdssystemen och skattefuskar.

Förenklingar för företagande riskerar att öka den här typen av kriminalitet, varnar myndigheter.

– Så fort det finns regelvek med hål i och pengar, då finns en arena för kriminella, säger Torbjörn Rosén, polischef på Ekobrottsmyndigheten.

Det kan handla om assistansfusk, falska anställningar, osanna intyg, svartarbete och bedrägerier kopplat till det statliga tandvårdsstödet. Allt detta är uttryck för hur den organiserade brottsligheten verkar i Sverige, enligt den nya lägesbild som tolv svenska myndigheter, däribland Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Försäkringskassan, nu presenterar. Den problematik man kunde se förra lägesrapporten kvarstår, har i vissa fall förvärrats – men framförallt har brottsligheten blivit mer utstuderad, konstaterar myndigheterna.

Använder experter

Tydligt är att på ytan legitima företag i hög utsträckning används för att kunna utföra olika typer av bedrägerier för ekonomisk vinning.

– Vi ser att företag inom ramen för organiserad brottslighet används i väldigt hög grad. Det är också en grundförutsättning för att man ska kunna hantera och skapa de ekonomiska vinster som är själva grogrunden till organiserad brottslighet, säger Torbjörn Rosén.

Företagen kan exempelvis användas för att söka jobbstartbidrag, för att dölja svartarbete eller för målvaktsverksamhet. Experter av olika slag används mer och mer av de kriminella.

– Det är experter på juridik, hur man skapar företag och gömmer undan pengar och använder olika betallösningar. Där använder den organiserade brottsligheten specialister, så man kan dölja sitt eget ansvar i det här, säger Rosén.

I det dolda

För att bättre komma åt den här kriminaliteten önskar sig de samverkande myndigheterna större möjligheter att utbyta information. De höjer också ett varningens finger för att beslutsfattarna inte ser tillräckligt till riskerna med olika satsningar och systemförändringar, som syftar till att underlätta för företagande. I värsta fall underlättar det ju även för de kriminella att operera enklare.

– När man förändrar i systemen har man ofta en tendens att titta på de positiva effekterna man vill åstadkomma, och det är lätt att glömma bort riskerna. Då får man hantera dem några år senare när de blivit realitet och leder till förluster. Där skulle vi önska att vi tar tag i riskerna redan när man tar fram förslagen och genomför dem. Där ser vi ofta att samhället tappar, säger Torbjörn Rosén.

Enligt Polisens bild av den kriminella strukturen är det ofta kriminella i 20-årsåldern som står för de skjutningar vi sett. Ett steg högre upp i hierarkin finns äldre personer, som mer strategiskt styr den här typen av ekonomisk brottslighet. Men de verkar ofta i det dolda, genom andra, och är därför svårare att "sätta dit".

– De här personerna kan vara svåra att hitta bevis nog för när det gäller brottslighet. Men här ser vi tydliga framgångsfaktorer – när myndigheter går samman för att ta bort de ekonomiska incitamenten, tar bort tillgångar och inkomster, då når vi bättre framgång, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Polisens nationella operativa avdelning.

(Erika Nekham/TT)