Läkemedelsrester i avloppsvatten skadar vattenlevande organismer

Rester av droger och läkemedel hamnar i avloppsvattnet och substanser som inte kan avskiljas av reningsverken riskerar att skada vattenlevande organismer. Foto: Bilbo Lantto


Användning av läkemedel och droger påverkar inte bara människan. Rester av preparaten hamnar i avloppsvattnet och kan skada vattenlevande organismer. Forskning visar bland annat att det smärtstillande läkemedlet diklofenak utgör en fara för ekosystem som finns i vatten, till exempel sjöar, åar och bäckar. Det skriver Högskolan i Halmstad i ett pressmeddelande.

Högskolan i Halmstad har tillsammans med Länsstyrelsen i Hallands län och forskningsinstitutet RISE undersökt om narkotikasspårning av avloppsvatten också kan användas för att se hur narkotikaklassade substanser avskiljs i reningsverken och om substanserna utgör en ekologisk risk.

Tydlig målsättning

– Region Halland har en tydlig målsättning att minska läkemedels miljöpåverkan. Vi har ett gott samarbete mellan miljöstrateger, läkemedelsstrateger och Läkemedelskommittén, säger Marie Gunnarsson, miljöstrateg vid Region Halland, i pressmeddelandet. 

– Den ekologiska riskbedömning som nu har gjorts i avloppsvatten i Halland visar också att det är värdefullt med ett fortsatt bra samarbete med vatten-och avloppsorganisationerna för att få mer kunskap om läkemedelsrening.

Den ekologiska riskbedömningen visar att miljön kan påverkas om rester av mediciner eller narkotikaklassade preparat släpps ut i det renade avloppsvatten som lämnar reningsverket. Studiens resultat visar att en del relativt vanliga läkemedel, till exempel det smärtstillande läkemedlet diklofenak, kan ha förhållandevis stor negativ påverkan på miljön.

Ekologisk risk

Det narkotikaklassade preparat som har visat sig utgöra högst ekologisk risk är tramadol tillsammans med en metabolit av tramadol (odm-tramadol). Miljörisken är dock betydligt lägre för tramadol än för läkemedel som diklofenak (smärtstillande läkemedel) och citalopram (antidepressivt läkemedel), vilka även i andra studier har visat sig ha en hög miljörisk.

Ett läkemedel vars miljörisker tidigare inte har uppmärksammats är venlafaxin (antidepressivt läkemedel), som också det har en hög risk (men inte lika hög som diklofenak och citalopram). De drogepidemiologiska studierna visar också att bruket av tramadol ökar i samhället. Skulle det fördubblas, dubblas också den ekologiska risken.

– Region Halland arbetar med alternativ till läkemedel som innehåller ämnen med hög miljöpåverkan, såsom diklofenak och citalopram. Ökad kunskap bland förskrivare, apotekspersonal och konsumenter bidrar till att mindre miljöbelastande läkemedel används i de fall där alternativ finns, säger Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg vid Region Halland, i pressmeddelandet.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.