De flesta markägare är positiva till naturskydd
Allt fler markägare är positiva till att etablera naturreservat på sina marker. Foto: Bilbo Lantto


Allt fler markägare är positiva till att etablera naturreservat på sina marker, meddelar Naturvårdsverket. Och majoriteten är nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

I undersökningen deltog 1 134 privata markägare, och svarsfrekvensen var 60 procent. Tre av fem markägare uppger att de är helt eller delvis positiva till ett naturreservat på sina marker. Det är fler än i tidigare undersökningar då omkring hälften varit positiva.

Nästan två av tre markägare är positiva till att ett biotopskyddsområde inrättats på deras mark. Motsvarande siffra bland markägare som tecknat naturvårdsavtal är fyra av fem. En klar majoritet av markägarna är också helt eller delvis nöjda med hur Skogsstyrelsen agerat under processen för bildandet av biotopskyddet eller naturvårdsavtalet.

– Det är bra att markägarnas upplevelse av kontakterna med myndigheter är övervägande positiva och ligger stabilt på den nivån, säger Maano Aunapuu, chef  för Områdesskyddsenheten vid Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.