loadingEU:s Naturrestaureringslag stoppades därför att det inte fanns någon legitimitet hos befolkningen. Om den kommer tillbaka i ny tappning återstår att se. Foto: Eva Sagerfors
EU:s Naturrestaureringslag stoppades därför att det inte fanns någon legitimitet hos befolkningen. Om den kommer tillbaka i ny tappning återstår att se. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Lag om återställande av natur stoppas efter bristande stöd

Olle Felten

EU:s så kallade naturrestaureringsdirektiv, som handlar om att återställa ”skadad natur”, har väckt stor uppmärksamhet och lett till bland annat bondeprotester. Nu har man valt att dra tillbaka det omstridda förslaget. Men vad är det egentligen bråket gäller, och vad kommer att hända nu? Och hur är Sveriges och svenska parlamentarikers hållning?

Det stundande valet till EU-parlamentet i juni i år kan ha bidragit till att stoppa det kontroversiella lagförslaget till ”naturrestaurering” som EU-kommissionen utarbetat. Rädslan för att inte få ett förnyat mandat på grund av införandet av impopulära lagar, tog sannolikt ut sin rätt när ministerrådets slutliga godkännande av det föreslagna direktivet om naturrestaurering skulle beslutas den 25 mars. Det var efter det att tillräckligt många länder, i elfte timmen, aviserade att man inte stödde förslaget som det drogs tillbaka från rådsmötet av det belgiska ordförandeskapet.

Den aktuella lagen är en del av EU:s klimatstrategi, den gröna given, med sitt paket av lagar som givits namnet ”Fit for 55”. Arbetet med naturrestaureringsdirektivet har pågått under en längre tid och kommissionens förslag lades fram 2022.

Förslaget till EU:s naturrestaureringslag

Kommissionens mål med förslaget är:

• Återställa livsmiljöer och arter som har försämrats av mänsklig verksamhet.

• Minst 20 procent av EU:s land och havsområden ska återställas senast 2030 och alla ekosystem som behöver restaureras ska vara genomförda senast 2050.

• Indexen för gräsmarksfjärilar, andelen jordbruksareal med landskapselement som gynnar en hög biologisk mångfald och lagret av organiskt kol i mineraljordar på åkermark ska stärkas i alla medlemsländerna.

• Förbättra indexet för vanliga jordbruksfåglar, eftersom fåglar är ett bra mått på hur det står till med den biologiska mångfalden.

• Återvätning av utdikade torvmarker.

• Rasering av dammar i 2 500 mil vattendrag.

• Visa ledarskap inför COP15 (Avhölls 2022).

Eftersom Sverige rapporterar arealsammansättningen utifrån förindustrielll tid, medan andra EU-länder utgår från tiden då de gick med i EU, blir effekten att Sverige tvingas vidta mycket mer omfattande åtgärder än andra EU-länder, enligt förslaget.

Källa: EU-kommissionen, EU-parlamentet och LRF

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEU:s Naturrestaureringslag stoppades därför att det inte fanns någon legitimitet hos befolkningen. Om den kommer tillbaka i ny tappning återstår att se. Foto: Eva Sagerfors
EU:s Naturrestaureringslag stoppades därför att det inte fanns någon legitimitet hos befolkningen. Om den kommer tillbaka i ny tappning återstår att se. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Lag om återställande av natur stoppas efter bristande stöd

Olle Felten

EU:s så kallade naturrestaureringsdirektiv, som handlar om att återställa ”skadad natur”, har väckt stor uppmärksamhet och lett till bland annat bondeprotester. Nu har man valt att dra tillbaka det omstridda förslaget. Men vad är det egentligen bråket gäller, och vad kommer att hända nu? Och hur är Sveriges och svenska parlamentarikers hållning?

Det stundande valet till EU-parlamentet i juni i år kan ha bidragit till att stoppa det kontroversiella lagförslaget till ”naturrestaurering” som EU-kommissionen utarbetat. Rädslan för att inte få ett förnyat mandat på grund av införandet av impopulära lagar, tog sannolikt ut sin rätt när ministerrådets slutliga godkännande av det föreslagna direktivet om naturrestaurering skulle beslutas den 25 mars. Det var efter det att tillräckligt många länder, i elfte timmen, aviserade att man inte stödde förslaget som det drogs tillbaka från rådsmötet av det belgiska ordförandeskapet.

Den aktuella lagen är en del av EU:s klimatstrategi, den gröna given, med sitt paket av lagar som givits namnet ”Fit for 55”. Arbetet med naturrestaureringsdirektivet har pågått under en längre tid och kommissionens förslag lades fram 2022.

Förslaget till EU:s naturrestaureringslag

Kommissionens mål med förslaget är:

• Återställa livsmiljöer och arter som har försämrats av mänsklig verksamhet.

• Minst 20 procent av EU:s land och havsområden ska återställas senast 2030 och alla ekosystem som behöver restaureras ska vara genomförda senast 2050.

• Indexen för gräsmarksfjärilar, andelen jordbruksareal med landskapselement som gynnar en hög biologisk mångfald och lagret av organiskt kol i mineraljordar på åkermark ska stärkas i alla medlemsländerna.

• Förbättra indexet för vanliga jordbruksfåglar, eftersom fåglar är ett bra mått på hur det står till med den biologiska mångfalden.

• Återvätning av utdikade torvmarker.

• Rasering av dammar i 2 500 mil vattendrag.

• Visa ledarskap inför COP15 (Avhölls 2022).

Eftersom Sverige rapporterar arealsammansättningen utifrån förindustrielll tid, medan andra EU-länder utgår från tiden då de gick med i EU, blir effekten att Sverige tvingas vidta mycket mer omfattande åtgärder än andra EU-länder, enligt förslaget.

Källa: EU-kommissionen, EU-parlamentet och LRF

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024