loadingEU-förordningen oroar Bengt-Arne Johansson på Hallands Veteranbilsreparationer och Pia Idersjö, Hallands Motorentusiaster. Här vid en Lancia Aurelia. Foto: Maria Eriksson
EU-förordningen oroar Bengt-Arne Johansson på Hallands Veteranbilsreparationer och Pia Idersjö, Hallands Motorentusiaster. Här vid en Lancia Aurelia. Foto: Maria Eriksson
Inrikes

EU-regler hotar folkrörelse och äganderätten till bilen

Maria Eriksson

Folkrörelsen med klassiska bilar och folkrace hotas när EU-kommissionen vill införa tvingande lagstiftning om bilar och rätt att skrota en bil utan ägarens medgivande. Vi har besökt en verkstad som i så fall får lägga ned.

– Man funderar på det här varje dag. Om förordningen går igenom som den är skriven nu får jag lägga ned verksamheten. Jag får inte laga bilarna och de reservdelar jag har på hyllorna måste skrotas, säger Bengt-Arne Johansson, delägare av Hallands Veteranbilsreparationer i Oskarström.

Entusiasterna pratar om katastrofala följder för hela folkrörelsen av ELV-förordningen (End of Life Vehicle). En del experter menar att hela det rullande kulturarvet är hotat.

Det här har hänt kring ELV

Från år 2000 gäller en EU-gemensam lagstiftning kring hanteringen av uttjänta bilar, mer precist Rådets direktiv 2000/53/ EG från den 18 september 2000, det så kallade ELV-direktivet (End of Life Vehicle). Syftet var att förebygga avfall från fordon. Till detta fanns ett direktiv från 2005 om typgodkännande av motorfordon (3R-typgodkännandedirektivet).

Den 13 juli 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag till en ELV-förordning som är tänkt att ersätta de båda direktiven. Nu har förslaget varit ute på remiss i EU-länderna.

Det finns en del bilar som kommer att undantas från de här reglerna, bland andra några av de historiska fordonen, men definitionen av ”historiska fordon” är enligt tidigare EU-bestämmelser (direktiv 2014/45/EU) bilar som är tillverkade för minst 30 år sedan, av specifik typ som inte tillverkas längre, historiskt bevarade och i originalskick utan betydande förändringar.

Efter sommaren inleds förhandlingarna i Ministerrådet. Förordningen kommer därefter sannolikt att röstas om under första halvåret 2025.

Källa: Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och Eur-lex  

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingEU-förordningen oroar Bengt-Arne Johansson på Hallands Veteranbilsreparationer och Pia Idersjö, Hallands Motorentusiaster. Här vid en Lancia Aurelia. Foto: Maria Eriksson
EU-förordningen oroar Bengt-Arne Johansson på Hallands Veteranbilsreparationer och Pia Idersjö, Hallands Motorentusiaster. Här vid en Lancia Aurelia. Foto: Maria Eriksson
Inrikes

EU-regler hotar folkrörelse och äganderätten till bilen

Maria Eriksson

Folkrörelsen med klassiska bilar och folkrace hotas när EU-kommissionen vill införa tvingande lagstiftning om bilar och rätt att skrota en bil utan ägarens medgivande. Vi har besökt en verkstad som i så fall får lägga ned.

– Man funderar på det här varje dag. Om förordningen går igenom som den är skriven nu får jag lägga ned verksamheten. Jag får inte laga bilarna och de reservdelar jag har på hyllorna måste skrotas, säger Bengt-Arne Johansson, delägare av Hallands Veteranbilsreparationer i Oskarström.

Entusiasterna pratar om katastrofala följder för hela folkrörelsen av ELV-förordningen (End of Life Vehicle). En del experter menar att hela det rullande kulturarvet är hotat.

Det här har hänt kring ELV

Från år 2000 gäller en EU-gemensam lagstiftning kring hanteringen av uttjänta bilar, mer precist Rådets direktiv 2000/53/ EG från den 18 september 2000, det så kallade ELV-direktivet (End of Life Vehicle). Syftet var att förebygga avfall från fordon. Till detta fanns ett direktiv från 2005 om typgodkännande av motorfordon (3R-typgodkännandedirektivet).

Den 13 juli 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag till en ELV-förordning som är tänkt att ersätta de båda direktiven. Nu har förslaget varit ute på remiss i EU-länderna.

Det finns en del bilar som kommer att undantas från de här reglerna, bland andra några av de historiska fordonen, men definitionen av ”historiska fordon” är enligt tidigare EU-bestämmelser (direktiv 2014/45/EU) bilar som är tillverkade för minst 30 år sedan, av specifik typ som inte tillverkas längre, historiskt bevarade och i originalskick utan betydande förändringar.

Efter sommaren inleds förhandlingarna i Ministerrådet. Förordningen kommer därefter sannolikt att röstas om under första halvåret 2025.

Källa: Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och Eur-lex  

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024