Kvarnbolund
En stilla promenad med konstnären Tage Åsén
Akvarell: "KVARNBOLUND" av Tage Åsén. Beskuren.


Tage Åsén delar sina tankar under en fridsam promenad i sina hemtrakter:

Jag fortsätter promenaden i Ekeby mot Hågadalen.

Om man tar platsen för min förra bild som utgångspunkt har man inte så långt att vandra föränn man kommer till Kvarnbolund. 
Den gamla kvarnen fick ju en nödvändig och värdefull renovering för några år sedan. Den här akvarellen målade jag strax innan.
Läckande takpannor har aldrig varit någon höjdare så det var ju tur att inte förfallet fick fortsätta.

Många tycker att det inte är någon idé att fästa sig vid gamla kåkar men jag vet inte jag ...
Är det själva byggnaden eller kunskaperna om nödvändiga verksamheter genom tiderna som är viktigast att bevara till eftervärldarna?
När våra förfäder en gång i tiden lärde sig att odla markens grödor blev det fasta boendet en konsekvens och samtidigt en förutsättning för fler och större barnkullar.

Specialiserade yrken växte fram under århundradenas gång.

Inte minst blev mjölnarens yrkeskunskaper viktiga på ett sätt som dagens unga generationer knappast ännu har fått möjligheter att lära sig och förstå.
Men vem vet, kanske det där med grundläggande baskunskaper får ett uppsving om och när det där som alla pratar om nuförtiden väl har ebbat ut.
Under tiden rekommenderas som sagt alla uppsalabor att ta en promenad till Kvarnbo bara ni inte får för ett att knata iväg allihop samtidigt, för då blir det ju för trångt.

Ni som inte med slumpens eller ödets hjälp har blivit välsignade med att bli bofasta i den eviga ungdomens stad har säkert något motsvarande ställe på er hemmaplan att titta till och fundera över.

Trevlig vandring!

Tage Åsén är bildkonstnär verksam i Uppsala sedan mer än ett halvsekel. Hans alster är en frisk fläkt från en svunnen tid och speglar tradition och universella värderingar samtidigt som de pekar på aktuella frågor i vår samtid. Som betraktare bjuds vi in i konstnärens tankar om livet och samhället. Besök brobytornet.se för mer information.

Fakta

Kvarnbo

Kvarnbo är ett område som ligger i utkanten av Uppsala, ursprungligen en by i Läby socken. Kvarnbo ligger nära Stenhagen fast på andra sidan Enköpingsvägen.

Kvarnbo omtalas första gången i skriftliga handlingar 1316, då Andreas And testamenterade ett torp "opidum dictum Kwernæbøle" med kvarn till Uppsala domkyrka. Kvarnen som fram till 1536 tillhörde domkyrkan övergick senare i Kunglig ägor, räntade 1417 3 pund mjöl och 15 penningar årligen. 1540-1568 fanns här ett mantal och kvarn.

Kvarnbo var förr en liten lantlig by som låg några kilometer bortifrån Uppsala. Men sedan Uppsala har vuxit har Kvarnbo vuxit ihop med övriga Uppsala sedan Stenhagen byggdes men har bibehållit sitt lantliga utseende. Kvarnbo var hemvist för Bruno Liljefors under hans tid i Uppsala.

1990 avgränsades en småort i området, den hade beteckningen Starbo + Kvarnbo och småortskod S0937. Sedan 1995 är området istället en del av Uppsala tätort.

Källa: Wikipedia