Kulturprofilen får skärpt straff i hovrätten
Domen mot den så kallade kulturprofilen har presenterats i hovrätten. Foto: Jonas Ekströmer/TT-arkivbild


Även Svea hovrätt dömer den så kallade kulturprofilen till fängelse. Han döms för ytterligare en våldtäkt och straffet skärps till 2,5 års fängelse.

Hovrätten anser att målsägandens berättelse gjort ett trovärdigt intryck och får stöd av vittnesuppgifter. I Stockholms tingsrätt dömdes han enbart för en våldtäkt – till två års fängelse.

En enig hovrätt gör nu en annan bedömning och slår fast att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt även vid det andra tillfället, enligt domen. Rätten har även tagit hänsyn till mannens relativt höga ålder – han är i 70-årsåldern.

"Indirekt betydelse"

Akademiledamoten Katarina Frostenson har nära kopplingar till mannen och under den sista dagen i hovrätten vittnade hon till hans fördel. Frostenson kallades som ett så kallat karaktärsvittne för att ge rätten en bild av mannens personlighet, något som är ovanligt i svenska domstolar.

– Det är bevisning som tar sikte på förhållande som ligger lite grann vid sidan av händelserna i det här ärendet. Den får bara indirekt betydelse, säger Lars Dirke, domaren i hovrätten, om Katarina Frostensons vittnesmål.

Den fällande våldtäktsdomen i tingsrätten byggde i första hand på den utsatta kvinnans egen berättelse, som en enig rätt ansåg var trovärdig. Hennes uppgifter backades dessutom upp av ett antal vittnen för vilka hon berättat om de övergrepp som hon utsattes för.

Djup kris

Domen överklagades dock av såväl åklagare Christina Voigt och den drabbade kvinnan som den dömde mannen, och den 14 november avslutades förhandlingarna i Svea hovrätt.

Övergreppen uppmärksammades först i en granskning i Dagens Nyheter där 18 kvinnor berättade hur kulturprofilen utsatt dem för ofredanden och våldtäkter. Granskningen kastade in Svenska Akademien i en djup kris som hittills har lett till att flera av dess ledamöter har lämnat sina uppdrag.

Mannen nekar till brott.

(TT)

Fakta

Krisen i Akademien

(TT)

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella ofredanden och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, en man med nära band till Svenska Akademien. Han nekar till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner. I juni åtalas han dock för två fall av våldtäkt.

En djup spricka uppstår när en advokatutredning som utrett kulturprofilens koppling till ledamöterna presenteras. Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren lämnar sina stolar.

Horace Engdahl skriver i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift". Två dagar senare lämnar hon både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar.

Kungen meddelar att han ändrar stadgarna i Akademien så att det blir möjligt att lämna sin plats på egen begäran.

Akademien överlämnar utredningen till rättsvårdande myndigheter och Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning.

Den 28 april lämnar Sara Stridsberg Akademien.

I maj meddelar Akademien att man skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur. Pristagaren kommer i stället att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare.

Ledamöterna Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman beviljas utträde.

Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund kräver att Horace Engdahl lämnar Akademien. I utbyte är de beredda att "bistå med återuppbyggnaden".

Hovet slår fast att det krävs tolv ledamöter för nyinval.

Den 12 juni åtalas kulturprofilen för två fall av våldtäkt. Åtalen gäller två fall begångna mot en kvinna i Stockholm under 2011.

I augusti meddelar Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund att de kan tänka sig att "möjligen" delta i invalen av nya ledamöter.

Den 1 oktober döms kulturprofilen till två års fängelse för ett fall av våldtäkt. Han nekar dock till brott och överklagar domen till hovrätten,

I september håller Akademien sitt första ordinarie sammanträde för höstsäsongen och antar en ny stadgekommentar.

Den 7 november begär Jayne Svenungsson utträde ur Akademien.

Den 14 november avslutas förhandlingarna i hovrätten om kulturprofilen.