loadingSkolelever tillsammans med läraren i ett klassrum Halmstad. Foto: David Ramos/Getty Images
Skolelever tillsammans med läraren i ett klassrum Halmstad. Foto: David Ramos/Getty Images
Krönika

Krönika: Lågaffektivt bemötande på prov i skolan

Sebastian Lindgren

Abraham Lincoln sade: ”Filosofin i klassrummet hos en generation kommer att bli filosofin hos regeringen i nästa.” Det är relevant att fråga sig vilken sorts filosofi som är rådande i klassrummen i dagens Sverige, och i vilken grad eleverna där förbereds för livet.

Mycket av den moderna frigörande pedagogiken, där eleven ställs i centrum och läraren hamnar i andra hand, kan spåra sina anor till den brasilianske marxisten Paulo Freire – upphovsmannen till den ideologiska utbildningsteori som kallas kritisk pedagogik. Härifrån kommer till exempel arbetsmetoden ”lågaffektivt bemötande”, där lärare förväntas vara så passiva som möjligt och rätta sig efter elevernas känsloliv och infall.

Emellertid kan den här sortens pedagogik ge upphov till en utbredd känsla av vanmakt hos många lärare, som många gånger straffas för att de utför sina uppdrag eller när de agerar helt i linje med skollagen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingSkolelever tillsammans med läraren i ett klassrum Halmstad. Foto: David Ramos/Getty Images
Skolelever tillsammans med läraren i ett klassrum Halmstad. Foto: David Ramos/Getty Images
Krönika

Krönika: Lågaffektivt bemötande på prov i skolan

Sebastian Lindgren

Abraham Lincoln sade: ”Filosofin i klassrummet hos en generation kommer att bli filosofin hos regeringen i nästa.” Det är relevant att fråga sig vilken sorts filosofi som är rådande i klassrummen i dagens Sverige, och i vilken grad eleverna där förbereds för livet.

Mycket av den moderna frigörande pedagogiken, där eleven ställs i centrum och läraren hamnar i andra hand, kan spåra sina anor till den brasilianske marxisten Paulo Freire – upphovsmannen till den ideologiska utbildningsteori som kallas kritisk pedagogik. Härifrån kommer till exempel arbetsmetoden ”lågaffektivt bemötande”, där lärare förväntas vara så passiva som möjligt och rätta sig efter elevernas känsloliv och infall.

Emellertid kan den här sortens pedagogik ge upphov till en utbredd känsla av vanmakt hos många lärare, som många gånger straffas för att de utför sina uppdrag eller när de agerar helt i linje med skollagen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024