loading


En flicka häller mjölk efter mjölkningen, en bild av amish-livet i Pennsylvania. Foto: Chris Hondros/Getty images.
En flicka häller mjölk efter mjölkningen, en bild av amish-livet i Pennsylvania. Foto: Chris Hondros/Getty images.
Krönika

Krönika: Individuell frihet – svenskar vs amish

Sebastian Lindgren
Uppdaterad 2022-01-14Publicerad 2022-01-13

Det är populärt i intellektuella kretsar att diskutera dikotomin mellan individuell frihet och självförverkligande, visavi idén om det ”solidariska samhället”, vilket kan leda till kollektivism och en konsensuskultur. Det finns många punkter där det unika landet Sverige skulle kunna lära sig av en annan sorts ytterlighet, för att såtillvida uppnå bättre jämvikt, och insikt, i en del frågor. 

USA betraktas ofta som ett föredöme. Det liberalistiska systemet placerar individen i centrum och bland många folkgrupper finns en stark motståndskraft mot tyranni. Den amerikanska konstitutionens andra tillägg som garanterar alla medborgares rätt att försvara sig själva är ett led i detta. 

Så länge medborgarna betalar skatt och respekterar kulturen de bor i är de fria att bibehålla sina seder och religiösa övertygelser, utan otillbörlig inblandning från staten. 

Läs mer

Mest lästa

loading


En flicka häller mjölk efter mjölkningen, en bild av amish-livet i Pennsylvania. Foto: Chris Hondros/Getty images.
En flicka häller mjölk efter mjölkningen, en bild av amish-livet i Pennsylvania. Foto: Chris Hondros/Getty images.
Krönika

Krönika: Individuell frihet – svenskar vs amish

Sebastian Lindgren
Uppdaterad 2022-01-14Publicerad 2022-01-13

Det är populärt i intellektuella kretsar att diskutera dikotomin mellan individuell frihet och självförverkligande, visavi idén om det ”solidariska samhället”, vilket kan leda till kollektivism och en konsensuskultur. Det finns många punkter där det unika landet Sverige skulle kunna lära sig av en annan sorts ytterlighet, för att såtillvida uppnå bättre jämvikt, och insikt, i en del frågor. 

USA betraktas ofta som ett föredöme. Det liberalistiska systemet placerar individen i centrum och bland många folkgrupper finns en stark motståndskraft mot tyranni. Den amerikanska konstitutionens andra tillägg som garanterar alla medborgares rätt att försvara sig själva är ett led i detta. 

Så länge medborgarna betalar skatt och respekterar kulturen de bor i är de fria att bibehålla sina seder och religiösa övertygelser, utan otillbörlig inblandning från staten. 

Rekommenderat