loading

Med Morgan Johansson (S) i spetsen har fyra partier – S, V, MP och C – sett till att det avskaffade tjänstemannaansvaret lever vidare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Med Morgan Johansson (S) i spetsen har fyra partier – S, V, MP och C – sett till att det avskaffade tjänstemannaansvaret lever vidare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Krönika

Krönika: Frågan om tjänstemannaansvaret och vad det ytterst handlar om

Anders Mansten

Sedan Sveriges riksdag 1975 reviderade reglerna kring så kallat tjänstemannaansvar har många menat att legala möjligheter för att ställa tjänstemän i offentlig förvaltning till svars för oegentligheter gjorda i tjänst saknas. Frågan har under snart femtio år regelbundet dryftats. 2017– 18 ställde sig riksdagen bakom en motion från Moderaterna.

 
Motionen är ställd av Boriana Åberg (M). Riksdagens motivering till bifall: ”Sverige är ett av de länder i världen som har lägst förekomst av korruption. Vi har generellt sett ett högt förtroende för offentlig förvaltning och dess förmåga att fatta beslut baserade på gällande lagar och regler. Men ett antal uppmärksammade fall, exempelvis omotiverat dyra upphandlingar eller vänskapskorruption inom vissa kommuner, har eroderat det förtroendet. Lagen ger i dag utrymme för böter eller fängelse i högst två år för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det är dock ytterst ovanligt att någon döms. I de fall där felaktiga beslut får negativa följder för den enskilde måste den som drabbas få upprättelse. Vi bör därför se över möjligheten att i större utsträckning än i dag använda oss av de lagar och regler som finns och i allvarliga fall av tjänstefel låta rättsväsendet hantera ärendet.”

Men sedan gick riksdagsbeslutet i stå.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading

Med Morgan Johansson (S) i spetsen har fyra partier – S, V, MP och C – sett till att det avskaffade tjänstemannaansvaret lever vidare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Med Morgan Johansson (S) i spetsen har fyra partier – S, V, MP och C – sett till att det avskaffade tjänstemannaansvaret lever vidare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Krönika

Krönika: Frågan om tjänstemannaansvaret och vad det ytterst handlar om

Anders Mansten

Sedan Sveriges riksdag 1975 reviderade reglerna kring så kallat tjänstemannaansvar har många menat att legala möjligheter för att ställa tjänstemän i offentlig förvaltning till svars för oegentligheter gjorda i tjänst saknas. Frågan har under snart femtio år regelbundet dryftats. 2017– 18 ställde sig riksdagen bakom en motion från Moderaterna.

 
Motionen är ställd av Boriana Åberg (M). Riksdagens motivering till bifall: ”Sverige är ett av de länder i världen som har lägst förekomst av korruption. Vi har generellt sett ett högt förtroende för offentlig förvaltning och dess förmåga att fatta beslut baserade på gällande lagar och regler. Men ett antal uppmärksammade fall, exempelvis omotiverat dyra upphandlingar eller vänskapskorruption inom vissa kommuner, har eroderat det förtroendet. Lagen ger i dag utrymme för böter eller fängelse i högst två år för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det är dock ytterst ovanligt att någon döms. I de fall där felaktiga beslut får negativa följder för den enskilde måste den som drabbas få upprättelse. Vi bör därför se över möjligheten att i större utsträckning än i dag använda oss av de lagar och regler som finns och i allvarliga fall av tjänstefel låta rättsväsendet hantera ärendet.”

Men sedan gick riksdagsbeslutet i stå.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024