Krönika: Den svenska skolans omvandling - Del 3 B

Kollektivism - Individualism: Skolan

Pedagogiska fakulteter i Sverige som medverkat till den metodutveckling som skadat den svenska skolan bör granskas av staten, menar krönikören.Foto: Shutterstock


Många av bristerna i dagens skola – exempelvis dålig funktionell läsförmåga, brister i aritmetiskt kunnande, väsentliga problem avseende uppförande och ordning – har en djup förankring i socialdemokratisk ideologi.


Generellt kan sägas att utgångspunkten för pedagogik inte kan vara att lärandet vanligen är lättsamt och roande. Det går inte, för studier kräver ofta ansträngning.

Gällande pedagogiken så påverkas den av vänsterinriktningen i de fakulteter där en metod utvecklats. Sverige importerar mycket pedagogiskt tänkande från utlandet, vilket då präglar vårt lands institutioner på området. Ett tidigt exempel är John Dewey, som var socialist och ytterst intresserad av att ändra samhället i den riktningen. Han följdes av andra pedagoger, vilka också hade stort intresse av radikal reformering av landet och att forma en människa som passade det tänkta nya socialistiska systemet. Följden blev hypoteser utan riktig empirisk grund, vilka åtföljts av misslyckade undervisningsresultat.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare
Vill du också läsa politiskt oberoende (på riktigt) ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter?
Tidsbegränsat introduktionserbjudande, endast 1 krona första månaden utan att binda dig! Bara 199 kronor i månaden därefter. Säg upp när du vill!