Kompositören Ingvar Lidholm har avlidit
Ingvar Lidholm. Foto: Ulla Lidholm


I tisdags kväll somnade tonsättaren Ingvar Lidholm in, lugnt och stilla i närvaro av sina närmaste.

"I mer än sju decennier har Ingvar Lidholm hört till de ledande svenska tonsättarna. Hans produktion är inte omfattande, men de flesta av verken tillhör den levande repertoaren. Förklaringarna ligger inte minst i den kompositoriska skärpan och den personliga integriteten," skriver Gehrmans Musikförlag.

Lidholm studerade violin och dirigering vid Kungliga Musikhögskolan för Axel Runnqvist respektive Tor Mann 1940–1945, komposition för Natanael Berg (privat) och Hilding Rosenberg 1943–1945. Han arbetade 1943–1947 som violast i Kungl Hovkapellet och fick sedan tjänst som stadskapellmästare vid i Örebro. I egenskap av sådan ledde han orkesterföreningen, föregångaren till dagens Svenska Kammarorkestern. Lidholm blev därefter kammarmusikchef på Sveriges radio 1956–1965, professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan 1965–1975 och planeringschef vid SR:s musikavdelning 1975. Lidholm invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien 1960 och var dess vice preses 1963–1969.

Lidholm var medlem av den så kallade Måndagsgruppen, som var en sammanslutning av svenska tonsättare, musiker och musikforskare som regelbundet umgicks och diskuterade komposition på måndagar från 1944 fram till slutet av 1940-talet.