loadingHudiksvalls kommun har två pågående undersökningar hos polisen efter felaktig hantering vid upphandlingar. Nu säkerställer kommunen rutinerna. Foto: Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls kommun har två pågående undersökningar hos polisen efter felaktig hantering vid upphandlingar. Nu säkerställer kommunen rutinerna. Foto: Hudiksvalls kommun
Inrikes

Kommun polisanmäls för felaktiga upphandlingar

Maria Eriksson

Två polisanmälningar har gjorts för felaktiga upphandlingar vid Hudiksvalls kommun. Den ena gäller trolöshet mot huvudman samt korruption, den andra är en anmälan mot en kommunalpolitiker för läckta uppgifter.

Den 23 november förra året lämnade Hudiksvalls kommun in en polisanmälan mot en kommunalpolitiker efter att denne ska ha lämnat handlingar som ingick i kommunens arbetsmaterial till ett privat företag under en pågående upphandling.

Kommunen beskriver hanteringen som ”graverande uppgiftsutlämning mellan enskild förtroendevald och ett privat företag i samband med att ett förfrågningsunderlag gällande externa aktörer ska revideras”.

De grundläggande principerna

De grundläggande principer som EU-rätten anser är tillämpliga vid offentliga upphandlingar inkluderar:

Icke-diskrimineringsprincipen, som innebär att man inte får diskriminera en leverantör på grund av nationalitet.

Likabehandlingsprincipen, som innebär att leverantörer ska behandlas lika, att en myndighet inte får behandla fall olika, om det inte finns särskilda skäl.

Transparensprincipen eller öppenhetsprincipen, som betyder att upphandlingarna ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, att man exempelvis inte väsentligt förändrar förutsättningarna under pågående upphandling.

Proportionalitetsprincipen, som innebär att myndighetens åtgärder inte får överstiga vad som är nödvändigt för upphandlingen. Kraven ska vara effektiva, vara möjliga att kontrollera och möjliggöra att syftet uppnås. Krav och kriterier ska vara proportionerliga.

Principen om ömsesidigt erkännande, som innebär att EU-staternas myndigheter måste acceptera handlingar från myndigheter i andra medlemsländer, såsom betyg, intyg och certifikat.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingHudiksvalls kommun har två pågående undersökningar hos polisen efter felaktig hantering vid upphandlingar. Nu säkerställer kommunen rutinerna. Foto: Hudiksvalls kommun
Hudiksvalls kommun har två pågående undersökningar hos polisen efter felaktig hantering vid upphandlingar. Nu säkerställer kommunen rutinerna. Foto: Hudiksvalls kommun
Inrikes

Kommun polisanmäls för felaktiga upphandlingar

Maria Eriksson

Två polisanmälningar har gjorts för felaktiga upphandlingar vid Hudiksvalls kommun. Den ena gäller trolöshet mot huvudman samt korruption, den andra är en anmälan mot en kommunalpolitiker för läckta uppgifter.

Den 23 november förra året lämnade Hudiksvalls kommun in en polisanmälan mot en kommunalpolitiker efter att denne ska ha lämnat handlingar som ingick i kommunens arbetsmaterial till ett privat företag under en pågående upphandling.

Kommunen beskriver hanteringen som ”graverande uppgiftsutlämning mellan enskild förtroendevald och ett privat företag i samband med att ett förfrågningsunderlag gällande externa aktörer ska revideras”.

De grundläggande principerna

De grundläggande principer som EU-rätten anser är tillämpliga vid offentliga upphandlingar inkluderar:

Icke-diskrimineringsprincipen, som innebär att man inte får diskriminera en leverantör på grund av nationalitet.

Likabehandlingsprincipen, som innebär att leverantörer ska behandlas lika, att en myndighet inte får behandla fall olika, om det inte finns särskilda skäl.

Transparensprincipen eller öppenhetsprincipen, som betyder att upphandlingarna ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, att man exempelvis inte väsentligt förändrar förutsättningarna under pågående upphandling.

Proportionalitetsprincipen, som innebär att myndighetens åtgärder inte får överstiga vad som är nödvändigt för upphandlingen. Kraven ska vara effektiva, vara möjliga att kontrollera och möjliggöra att syftet uppnås. Krav och kriterier ska vara proportionerliga.

Principen om ömsesidigt erkännande, som innebär att EU-staternas myndigheter måste acceptera handlingar från myndigheter i andra medlemsländer, såsom betyg, intyg och certifikat.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024