loading
Opinion

Lotta Gröning: Misslyckad energipolitik kräver en omstart – gärna till hösten

Lotta Gröning

Elpriser och energipolitik polariserar landet och skapar misstro mellan norra och södra Sverige. Det är lätt att förstå. Med elbrist i söder och flerdubbelt högre elpriser än i norr ropar drabbade människor efter rättvisa. Rättvisa har norrlänningar ropat efter i årtionden.

Vattenkraften tillsammans med den enorma exploateringen av vindkraft, som är landets viktigaste energikällor och grunden för välfärden, har inte gynnat norrlänningarna nämnvärt. Tvärtom har statens politik styrd av urbana normer resulterat i en strategisk utflyttningspolitik och fattiga kommuner.

Elpriserna må vara lägre i norr, men nätavgifterna tillhör de högsta i landet. Mellan Linköping, som hade billigast nätavgifter, och Kalix, som var bland de dyraste, skilde det 2018 över 9 000 kronor. Även om Norrland haft något billigare el än södra Sverige har staten tagit tillbaka skillnaden med råge genom nätavgifterna. Det är dyrt, ojämlikt och en utsatt maktlöshet att bo glest. De medborgerliga rättigheterna gäller inte där, till och med äganderätten är hotad av statliga beslut och exploateringar.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loading
Opinion

Lotta Gröning: Misslyckad energipolitik kräver en omstart – gärna till hösten

Lotta Gröning

Elpriser och energipolitik polariserar landet och skapar misstro mellan norra och södra Sverige. Det är lätt att förstå. Med elbrist i söder och flerdubbelt högre elpriser än i norr ropar drabbade människor efter rättvisa. Rättvisa har norrlänningar ropat efter i årtionden.

Vattenkraften tillsammans med den enorma exploateringen av vindkraft, som är landets viktigaste energikällor och grunden för välfärden, har inte gynnat norrlänningarna nämnvärt. Tvärtom har statens politik styrd av urbana normer resulterat i en strategisk utflyttningspolitik och fattiga kommuner.

Elpriserna må vara lägre i norr, men nätavgifterna tillhör de högsta i landet. Mellan Linköping, som hade billigast nätavgifter, och Kalix, som var bland de dyraste, skilde det 2018 över 9 000 kronor. Även om Norrland haft något billigare el än södra Sverige har staten tagit tillbaka skillnaden med råge genom nätavgifterna. Det är dyrt, ojämlikt och en utsatt maktlöshet att bo glest. De medborgerliga rättigheterna gäller inte där, till och med äganderätten är hotad av statliga beslut och exploateringar.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024