Kinas stat ser dig om Huawei bygger Sveriges 5G-nät
Karl Melin, presschef på Säkerhetspolisen säger att man vet att Kinesiska staten bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige, bland annat i form av cyberspionage med omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Foto: Stefan Wermuth/AFP via Getty Images


Om de kinesiska telekombolagen Huawei och ZTE får bygga ut Sveriges 5G-nät medför det stora risker för både Svenska staten och den enskilda individen, detta enligt flera experter som Epoch Times har talat med.

Huawei, ZTE och Kinas regim hävdar alla att det inte finns några kopplingar dem emellan, och att kinesiska företag är fria från statligt inflytande. Det här stämmer inte, och Huawei i vårt 5G-nät är absolut en säkerhetsrisk för Sverige, säger Kinaexperten Manyan Ng, som varit säljchef för ABB och gjort affärer i Kina under 20 års tid. 

– I alla större kinesiska företag, statliga som privata, finns många partirepresentanter som sitter i företaget på olika nivåer och avdelningar. Dessutom håller partiet ett hårt grepp om hela samhället och har den absoluta makten, säger han.

Det kinesiska kommunistpartiet har alltid strävat efter världsherravälde, och ett avgörande medel för att härska är att ha kontroll över infrastrukturen.

Manyan Ng, Kinaexpert och tidigare säljchef för ABB

Manyan Ng menar vidare att om den här kritiska infrastrukturen kontrolleras av kinesiska företag innebär det att kommunistpartiets säkerhetstjänst kan samla in alla möjliga data om personer, myndigheter och organisationer i vårt land.

– Dessa  stora mängder data är som pusselbitar och matas in i en dator för ”Big Data” som genom sin artificiella intelligens kan få fram många intressanta bilder för partiet, säger han.

De här riskerna är han inte ensam om att framföra. Både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten varnar för att låta kinesiska telekombolag få medverka i Sveriges 5G-nät som har en avgörande betydelse för såväl infrastruktur som viktiga samhällsfunktioner.

Karl Melin, presschef på Säkerhetspolisen, säger till Epoch Times att Kina utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet och att de bedriver spionage mot vårt land.

Säpos varning ledde till att Post- och telestyrelsen (PTS) i oktober, i samråd med de båda myndigheterna, beslutade att säga nej till att Huawei och ZTE får vara med i utbyggnaden av Sveriges 5G-nät.

Huawei hävdar dock att beslutet bland annat strider mot grundläggande EU-rättsliga principer och har överklagat förbudet till förvaltningsrätten, som tillfälligt har avbrutit beslutet.

Alltså står dörren till att Huawei och ZTE får möjlighet att medverka i Sveriges 5G-uppbyggnad teoretiskt sett fortfarande öppen.

Att Kinas regim för en aggressiv politik för att få större global makt har blivit allt tydligare under senare år, och det är här världens infrastruktur spelar en viktig roll.   

– Det kinesiska kommunistpartiet har alltid strävat efter världsherravälde, säger Manyan Ng, och menar att ett avgörande medel för att härska är att ha kontroll över infrastrukturen.

Han menar att det är orsaken till att Kina även satsar hårt på Belt and Road-initiativet och bygger vägar och hamnar i hela världen.

– Men i det moderna samhället räcker det inte med infrastruktur för fysiska transporter. Man måste också ha kontroll över infrastrukturen för information, det vill säga, telekommunikationsnätverk, och idag handlar det om 5G, säger han.

Kinakännaren Niklas Swanström, chef på Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP), säger att frågan om kinesiska företag i vårt 5G-nät i allra högsta grad också är en fråga om den enskilda individens säkerhet.

Han menar att våra grundläggande fri- och rättigheter står på spel, och att man därför måste vara ytterst noggrann med vem som får kontroll över det här nätet.

– Jag är av den starka övertygelsen att när man skapar de här stora infrastrukturella reformerna som genomsyrar individens säkerhet, då bör man ha företag som är transparenta och är etablerade i stater som delar våra värderingar, säger han.

Detta stämmer inte på det kommuniststyrda Kina, där företag enligt lag är skyldiga att dela information med staten när det gäller landets intressen, säger Swanström som själv erfar att det är på det viset.

– Vi som läser kinesiska ser ju hur debatten går i Kina, att man kräver lydnad och kontroll av företag, säger han.

Även om 5G-nätet tekniskt sett kan utnyttjas för spionage av vilket telekombolag som helst som får makt över den här infrastrukturen, så ligger den stora skillnaden i att det här handlar om en kommunistdiktatur som vill ha kontroll och påverka individer, menar Swanström.   

Min grundinställning är att när det handlar om individens säkerhet och frihet så ska man hellre fälla än fria.

– Niklas Swanström, Kinakännare och chef på ISDP

Han betonar att hela den här tekniken genomsyrar vårt dagliga liv, och vi har gjort oss beroende av den. Oavsett om det handlar om att man shoppar, går till doktorn eller röstar.

– Om de vet hur du röstar, hur du kommunicerar, vem du interagerar med, hur du rör dig och vilka sjukdomar du har, så får de en bild av hur du är som individ, och då kan de påverka dig med desinformation eller information.

– Man kan lyfta fram de som tänker ”rätt” och straffa de som tänker ”fel”, säger han.

Det här pågår redan i Kina, där kommunistpartiet har inrättat ett så kallat  ”social credit-system” där man får positiva poäng om man gör rätt saker och negativa poäng om man gör fel.

– Har du en låg poäng så begränsas dina möjligheter och har du en hög poäng så är du en mönsterindivid, och då får du fördelar, säger Swanström.

Tillåter vi kinesiska företag i vårt 5G-nät så lägger vi vår säkerhet, våra fri- och rättigheter i en sådan här främmande makts händer.

Kritiserar man till exempel Kina för deras hantering av Hongkong eller uigurerna i Xinjiang så är en kinesisk påverkan väldigt problematisk i det här systemet.

– Man kan inte ägas av en aktör som sätter sin egen befolkning i koncentrationsläger, det kan jag tycka borde vara en grundläggande kravspecifikation.

– Min grundinställning är att när det handlar om individens säkerhet och frihet så ska man hellre fälla än fria, säger han.

Swanström varnar också för att om vi tillåter kinesiska företag som Huawei och ZTE att dominera den tekniska utvecklingen och 5G, för att det är billiga och tekniskt ligger i framkant, så gör man det nästan omöjligt för andra företag att komma in. Då finns risken för att man hamnar i en monopolsituation.

– Man måste tänka mer långsiktigt, vad är våra intressen? Inte om 5 eller 10 år utan om 20 till 40 år. Den här 5G-utvecklingen ligger till grund för hela vår framtida ekonomiska, politiska och sociala utveckling, säger han.

Inte bara Sverige har beslutat att utesluta Huawei från sina 5G-nät av säkerhetsskäl. Flera länder runtom i världen, såsom Tyskland, Italien, Norge, Australien, USA, Japan och Storbritannien med flera, har tagit samma beslut.

Det här har lett till påtryckningar och hot från Kinas kommunistparti, något som inte förvånar Swanström som tror att det har varit ganska mycket påtryckningar på politiker och företagsledare även i Sverige.

– Jag tror inte Kina har varit stillastående under de här dagarna sedan Sverige gick ut och sa att Huawei inte skulle få bjuda, tills att man sköt upp det här beslutet, säger han och tillägger att Kina är en så stor ekonomi idag att den köper sig en form av tystnad från andra stater.

– Skulle Kina sluta investera i Sverige så skulle vi få komplikationer, absolut.

Men att Sverige skulle vika sig för hot från den kinesiska kommunistdiktaturen om ekonomiska förluster är ingenting som Manyan Ng tycker är vare sig rimligt eller rationellt. Han menar att nationell säkerhet måste gå före fri handel. 

– Handel med Huawei skadar allvarligt Sveriges säkerhet. Det är en nationell säkerhetsfråga, inte en handelsfråga, säger han.

Än har dock inga slutgiltiga beslut tagits, och just nu ligger saken på kammarrättens bord. PTS har fört saken vidare och överklagat förvaltningsrättens tillfälliga beslut om att förbudet inte ska gälla.

– Vi tycker inte att vårt beslut är överklagningsbart, och om det är så har vi invändningar i sak … Vi tycker att det finns skäl att ställa de villkor som vi har ställt, säger Kristian Viidas, chef på PTS analysavdelning, till Epoch Times.

Om domstolen skulle göra en annan bedömning, menar Viidas att de får förhålla sig till det, och tillägger att det är regeringens och riksdagens sak att avgöra om lagen i så fall behöver ändras för att kunna uppnå den säkerhet som behövs.

Om beslutet fortsätter att vara inhiberat sätter det käppar i hjulet för att gå vidare med auktionen enligt de villkor som PTS vill ha, vilket ställer dem inför en utmanande situation.

– Vi vill såklart att de här frekvenserna ska komma ut så fort som möjligt på marknaden så att svenska folket och företagarna kan få nytta utav 5G, säger han.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.