Kejsaren satte folkets väl före sig själv under farsoten
När landet drabbades av en katastrof undersökte alltid kejsare Renzong från Song-dynastin sina egna tankar och beteenden för att hitta orsaken. Målning av Chen Shiguan, Qing-dynastin, från volymen "Song Renzong 2" i publikationen "Benevolent Records of Holy Emperors and Wise Kings (Covering the Song, Yuan, and Ming Dynasties).


Kejsare Renzong som regerade under Songdynastin vördade Himlen och värdesatte sitt folk högre än sina värdefullaste ägodelar.

Bland det kejserliga imperiets skatter fanns ett unikt och värdefullt horn. Men när en svår pest härjade i området, fanns en möjlighet att just det kunde vara exakt den ingrediens som behövdes för att framställa ett botemedel. När farsoten härjade som värst i huvudstaden tvekade inte kejsare Renzong ett ögonblick. Han beordrade att den ovärderliga skatten skulle malas ner till medicin i förhoppning om att den skulle kunna rädda hans folk.

Det här hände under Songdynastin, för ungefär 1 000 år sedan (920–1279), i det gamla Kina. I mitten av 1000-talet drabbades landet av den ena efter den andra farsoten, under många år.

Kejsare Renzong, som var känd för sin välvilja och generositet, hade som högsta prioritet att först och främst värna om sitt folk varje gång en epidemi härjade.

Folket är viktigast

År 1054 drabbades huvudstaden både av en dödlig epidemi och sträng kyla. Många människor dog, antingen av sjukdomen eller av kölden.

Då beordrade Renzong hovets läkare att ta fram en medicin som kunde användas som botemedel mot sjukdomen. Han sade att allt i det kejserliga hovet som kunde användas som läkemedel skulle tas i bruk för att bereda de mediciner som behövdes.

Bland det som skulle kunna utgöra potentiella ingredienser fanns två horn som i många generationer betraktats som ovärderliga skatter vid det kejserliga hovet. En av hovets ämbetsmän noterade att ett av dem var det unika Tongtianhornet. Det var en gåva som skänkts av en minister från ett främmande land och hade nedärvts från en tidigare era i Songdynastin.

Ämbetsmannen informerade Renzong om dess stora värde och rådde honom att behålla den för eget bruk. Men Renzong hade en annan syn på saken.

”Hur skulle jag kunna värna om ett objekt, hur sällsynt det än är, mer än jag värnar om mitt eget folk”, sade han.

Han gav en strikt order om att Tongtianhornet skulle doneras för att användas vid tillverkning av medicin till de sjuka.

Renzong beordrade även hovets läkare att söka upp alla som var skickliga på att ställa pulsdiagnos, en viktig traditionell medicinsk metod för att upptäcka vissa rubbningar i kroppen. Sedan placerade han dem på hälsokliniker som upprättats på de lokala regeringskontoren för att ge gratis konsultation och medicin till de fattiga.

Kejsare Renzong från Song-dynastin tog hand om sitt folk som om de var hans egna barn. När landet drabbades av katastrofer och epidemier reflekterade han alltid uppriktigt över sitt beteende och tankar för att hitta orsaken. Målning av Chen Shiguan, Qing-dynastin, i volymen med titeln "Song Renzong 1" i publikationen "Benevolent Records of Holy Emperors and Wise Kings (Covering the Song, Yuan, and Ming Dynasties)."

Himmelskt mandat

Renzongs beslut att sätta sitt folk först var helt i linje med hans personlighet och karaktär. Han hade rykte om sig att vara en kejsare som följde exemplet från landets tidigare kungar, som regerat med stor visdom.

Likt de tidigare monarkerna med mycket dygd vördade Renzong Himlen. Han trodde att uppdraget att styra landet var en gudomlig rätt som getts till honom som Himlens son. Och han var övertygad om att hans mandat var att värna om folket och skydda dem. Så varje gång en naturkatastrof inträffade såg Renzong det som en varning från ovan, att han hade avvikit från Himlens väg, Dao, och inte uppfyllt sitt högtidliga ansvar.

Renzong tittade alltid inåt i sig själv först, för att försöka hitta fel och oriktigheter som kunde ha föranlett katastrofen att drabba landet.

Medan han med största allvar reflekterade över sina tankar och beteenden bar han inte sin ämbetsrock, drakdräkten. Han tog heller inte emot hälsningar från ämbetsmännen i hovsalen. Dessutom drog han ner på måltiderna, avstod delikatesser och all underhållning ställdes in.

Under tiden såg han till så att folket fick hjälp på annat sätt.

Hans hjälpande åtgärder kunde vara att köpa medicin till de fattiga och kistor till avlidna i familjer som inte hade råd själva. Han kunde befria folk från skatter eller arrende under en tid. Han tog även hand om familjerna till de soldater som offrat sina liv när de arbetat i pestsmittade områden.

Ett magiskt botemedel

Biografin över kejsare Renzong finns i en bok om Songdynastin, ”History of Song” eller Song Shi, som ingår i de gamla historiska texterna ”Twenty-Four Histories” som täcker perioden från cirka 3000 f.Kr. till Mingdynastin (1368–1644).

I den litterära klassikern från Mingdynastin, ”Water Margin” även översatt som ”Outlaws of the Marsh”, berättas om hur kejsare Renzong bemästrade en svår farsot under sin regeringstid.

Han gav order om åtgärder som kunde vara till hjälp för folket som skattebefrielse och upphävande av fängelsedomar. Han beordrade också att korrekta ritualer måste följas i bönerna till gudarna om befrielse från katastrofen.

Den historien ger en bra bild av hur de kloka kejsarna agerade  vid naturkatastrofer. De betraktade dem som en tillrättavisning från himlen som inte fick ignoreras, annars skulle kraftigare varningar följa. De skulle till och med kunna bli avsatta eftersom de förlorat Himlens mandat.

Genom att be till gudarna med ett rent hjärta hoppades de bli förunnade en andra chans att förbättra sig själva och rätta till sina misstag.

Så fort de uppriktigt insåg och erkände sina fel och ledde folket att vända sina hjärtan mot godhet ändrades saker till det bättre. Det var deras magiska botemedel.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.