loadingFetter och oljor är den varugrupp som har ökat mest i pris det senaste året. Foto: Eva Sagerfors
Fetter och oljor är den varugrupp som har ökat mest i pris det senaste året. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Känsligt läge för lantbrukare och matbutiker

Eva Sagerfors
Uppdaterad 2023-03-22Publicerad 2023-03-21

Höjda matpriser bottnar i jordbrukets ökade kostnader. Samtidigt som ökade investeringar behövs i jordbruket uppmanas matvarukedjorna att hålla nere prisökningarna för att inte höja inflationen.

Jordbruket har de senaste ett och ett halvt åren haft ökade svårigheter på grund av höjda kostnader på insatsvaror, el och drivmedel. 

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, konstaterar vid ett presseminarium att samtidigt som priserna på kvävegödsel och fodersoja har sjunkit de senaste månaderna är jordbrukets kostnadsnivåer fortfarande höga på grund av den senaste tidens räntehöjningar.

Ökade matpriser och inflation

Prisförändringar februari 2022 till februari 2023 för olika varugrupper: 39 procent för oljor och fetter, 32 procent för mjölk, ost och ägg, 25 procent för grönsaker, 24 procent för fisk, 18 procent för kött, och 16 procent för kaffe, te och kakao.

Konsumentprisindex, KPI, beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB, och ska visa hur mycket det kostar att leva i Sverige. KPI är det vanligaste måttet på inflation. SCB följer priserna på de vanligaste varorna och tjänsterna, det vill säga en representativ konsumtionskorg, vilket ger KPI. Inflationen räknas som förändringen av KPI en viss månad jämfört med samma månad året innan. Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari.

Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, påverkas inte av ändrade räntesatser på hushållens bolån, men samma varor och tjänster som i KPI ingår. KPIF är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. Den var 9,4 procent i februari. Riksbankens mål är 2 procents inflation.

Källa: SCB, Riksbanken

Läs mer

Mest lästa

loadingFetter och oljor är den varugrupp som har ökat mest i pris det senaste året. Foto: Eva Sagerfors
Fetter och oljor är den varugrupp som har ökat mest i pris det senaste året. Foto: Eva Sagerfors
Inrikes

Känsligt läge för lantbrukare och matbutiker

Eva Sagerfors
Uppdaterad 2023-03-22Publicerad 2023-03-21

Höjda matpriser bottnar i jordbrukets ökade kostnader. Samtidigt som ökade investeringar behövs i jordbruket uppmanas matvarukedjorna att hålla nere prisökningarna för att inte höja inflationen.

Jordbruket har de senaste ett och ett halvt åren haft ökade svårigheter på grund av höjda kostnader på insatsvaror, el och drivmedel. 

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, konstaterar vid ett presseminarium att samtidigt som priserna på kvävegödsel och fodersoja har sjunkit de senaste månaderna är jordbrukets kostnadsnivåer fortfarande höga på grund av den senaste tidens räntehöjningar.

Ökade matpriser och inflation

Prisförändringar februari 2022 till februari 2023 för olika varugrupper: 39 procent för oljor och fetter, 32 procent för mjölk, ost och ägg, 25 procent för grönsaker, 24 procent för fisk, 18 procent för kött, och 16 procent för kaffe, te och kakao.

Konsumentprisindex, KPI, beräknas varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB, och ska visa hur mycket det kostar att leva i Sverige. KPI är det vanligaste måttet på inflation. SCB följer priserna på de vanligaste varorna och tjänsterna, det vill säga en representativ konsumtionskorg, vilket ger KPI. Inflationen räknas som förändringen av KPI en viss månad jämfört med samma månad året innan. Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari.

Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, påverkas inte av ändrade räntesatser på hushållens bolån, men samma varor och tjänster som i KPI ingår. KPIF är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. Den var 9,4 procent i februari. Riksbankens mål är 2 procents inflation.

Källa: SCB, Riksbanken

Rekommenderat