loadingI många kulturer symboliserar trädet det som binder ihop underjorden, vår värld och himmelriket. Enligt Jung är det en del av mänsklighetens gemensamma bildvärld.Foto: Målning av Gustav klimt (1862-1918)/Public Domain
I många kulturer symboliserar trädet det som binder ihop underjorden, vår värld och himmelriket. Enligt Jung är det en del av mänsklighetens gemensamma bildvärld.Foto: Målning av Gustav klimt (1862-1918)/Public Domain
Hälsa

Inblick i vår gemensamma symbolvärld

Anton Nilsson

Psykiatrikern Carl Gustav Jung var aktiv under 1900-talets första hälft. De senaste åren har intresset för den jungianska psykologin ökat markant och i år firar Svenska C.G. Jungstiftelsen 30 år. Suzanne Gieser från stiftelsen berättar om Jungs tankar.

Intresset för C.G. Jung-stiftelsens egna arrangemang ökar och de senaste fem åren har ansökningarna till kurserna i jungiansk psykologi på högskolan i Gävle ökat med 650 procent.

Suzanne Gieser, fil.dr, legitimerad psykoterapeut och ledamot i stiftelsen, förklarar att det ökande intresset delvis beror på att informationen blivit mer lättillgänglig. Den kanadensiske psykologen Jordan B. Peterson är ett exempel på offentliga personer som sprider Jungs tankegods. I sina föreläsningar refererar han ofta till de jungianska arketyperna och till hur tolkningar av myter skänker mening och ordning i vardagen.

Carl Gustav Jung

Psykiatrikern Carl Gustav Jung levde 1875–1961. Han samarbetade med Sigmund Freud i utvecklingen av den tidiga psykoanalysen. Deras samarbete avslutades 1912 då Jung lade fram teorier som framhävde det kreativa och symboliska och lade mindre vikt vid de sexuella och repressiva faktorerna.

Mytologiska motiv och drömmotiv har enligt Jung samma ursprung. Han anser att drömspråket är ett av de bästa uttrycken för att förstå de okända delarna av människans psyke. I sina drömtolkningar tar han hjälp av det bildspråk som finns i myter.

Behovet av helhet och mening var viktiga forskningsområden. Här tog Jung hjälp av både mytologins och religionernas bildspråk. Han samarbetade med kvantfysikern Wolfgang Pauli och tillsammans undersökte de begreppet synkronicitet. Alltså hur materia och psyke samspelar i skapandet av meningsfulla händelser.

Källa: Jungstiftelsen.org

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingI många kulturer symboliserar trädet det som binder ihop underjorden, vår värld och himmelriket. Enligt Jung är det en del av mänsklighetens gemensamma bildvärld.Foto: Målning av Gustav klimt (1862-1918)/Public Domain
I många kulturer symboliserar trädet det som binder ihop underjorden, vår värld och himmelriket. Enligt Jung är det en del av mänsklighetens gemensamma bildvärld.Foto: Målning av Gustav klimt (1862-1918)/Public Domain
Hälsa

Inblick i vår gemensamma symbolvärld

Anton Nilsson

Psykiatrikern Carl Gustav Jung var aktiv under 1900-talets första hälft. De senaste åren har intresset för den jungianska psykologin ökat markant och i år firar Svenska C.G. Jungstiftelsen 30 år. Suzanne Gieser från stiftelsen berättar om Jungs tankar.

Intresset för C.G. Jung-stiftelsens egna arrangemang ökar och de senaste fem åren har ansökningarna till kurserna i jungiansk psykologi på högskolan i Gävle ökat med 650 procent.

Suzanne Gieser, fil.dr, legitimerad psykoterapeut och ledamot i stiftelsen, förklarar att det ökande intresset delvis beror på att informationen blivit mer lättillgänglig. Den kanadensiske psykologen Jordan B. Peterson är ett exempel på offentliga personer som sprider Jungs tankegods. I sina föreläsningar refererar han ofta till de jungianska arketyperna och till hur tolkningar av myter skänker mening och ordning i vardagen.

Carl Gustav Jung

Psykiatrikern Carl Gustav Jung levde 1875–1961. Han samarbetade med Sigmund Freud i utvecklingen av den tidiga psykoanalysen. Deras samarbete avslutades 1912 då Jung lade fram teorier som framhävde det kreativa och symboliska och lade mindre vikt vid de sexuella och repressiva faktorerna.

Mytologiska motiv och drömmotiv har enligt Jung samma ursprung. Han anser att drömspråket är ett av de bästa uttrycken för att förstå de okända delarna av människans psyke. I sina drömtolkningar tar han hjälp av det bildspråk som finns i myter.

Behovet av helhet och mening var viktiga forskningsområden. Här tog Jung hjälp av både mytologins och religionernas bildspråk. Han samarbetade med kvantfysikern Wolfgang Pauli och tillsammans undersökte de begreppet synkronicitet. Alltså hur materia och psyke samspelar i skapandet av meningsfulla händelser.

Källa: Jungstiftelsen.org

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024