Har Kina tillgång till svenskarnas DNA?
Kina samlar DNA till en enorm databas. Foto: (hö) Pete Linforth


Kina samlar in stora mängder DNA, både nationellt och internationellt, och i sin strävan efter att öka sin makt i världen kan databaser med genetisk information användas som ett vapen. Via en del DNA-släktforskningsföretag kan Kina komma åt amerikaners DNA, men hur ser det ut för svenskars DNA?

I sin artikelserie om kinesiska kommunistpartiets senaste vapen för att öka sin makt i världen berättar Steven Mosher om den kinesiska planen för att samla in DNA och hur de kan använda det som ett vapen. Mosher skriver om hur Kina samlar in DNA från miljontals kineser och att partiet också köper upp utländska bioteknikföretag och deras DNA-databaser, inklusive privat, genetisk information. Här spelar det ingen roll vad det västerländska företaget har skrivit i sitt användaravtal till sina kunder; när information väl har nått ett kinesiskt företag, statligt eller privatägt, så har den kinesiska staten full tillgång.

I artiklarna framkom också att en del amerikanska sjukhus, och företag som tar emot DNA för analys, rutinmässigt skickar sina prover till Kina för analys. Så hur ser det ut med svenskarnas DNA, har Kina tillgång även till våra prover?

Tre stora DNA-släktforskningsföretag

Svenskar som släktforskar och är nyfikna på sitt släktskap bakåt i tiden kan låta testa sitt DNA för att få veta mer. Tanken är att när man har fått sitt DNA testat kan man använda resultatet för att söka igenom företagets globala nätverk av kunder som låtit analysera sitt DNA för att se vilka personer som har tillräckliga likheter på DNA-nivå. Tre DNA-släktforskningsföretag tar emot de flesta av svenskarnas prover. Enligt släktforskningssajten Rötter rörde det sig vid årsskiftet 2018/2019 om prover från omkring 90 000 svenskar som skickats till något av de här tre företagen.

Med tanke på att det finns företag som skickar DNA-proverna till Kina för analys är det intressant att veta var proverna hos de här tre företagen analyseras. Det är också relevant att veta vilka som kan få tillgång till kundernas genetiska information.

Varje företag har sin egen integritetspolicy. Hos till exempel Ancestry, som är det största DNA-släktforskningsföretaget i världen, sparas resultatet av DNA-analysen, men också en del av det inskickade provet. Man har möjlighet att välja om man vill låta provet användas i forskningssyfte.

De genetiska data som finns lagrade i företagets databas används förstås av företaget för att kunna visa resultat om etnisk tillhörighet och DNA-matchning (för att hitta till exempel nära anhöriga eller avlägsna kusiner). Kundernas genetiska data kan också användas ”För att genomföra vetenskaplig, statistisk och historisk forskning", men bara när man gett sitt medgivande.

Ancestry är baserade på Irland och skickar sina prover till USA där testerna utförs. En talesperson för Ancestry skriver att det är företagets högsta prioritet att skydda kundernas integritet och att de ger sina kunder full kontroll över hur deras data används.

”Vi säljer inte och delar inte kundinformation med tredje part. Ancestrys kunder kan välja att delta i forskning för att bidra till vetenskapliga upptäckter och deras deltagande är helt frivilligt.” skriver de i sitt uttalande.

De klargör också sin relation till Kina:

”Vi har inga samarbeten med Kina eller företag som är baserade där.”

Företaget MyHeritage har sitt huvudkontor i Israel, men deras laboratorium för att testa DNA finns i Houston, USA. När det gäller kundernas integritet skriver en talesperson för företaget att ”MyHeritage har aldrig delat, sålt eller licensierat DNA-data till ett tredje parts företag.”

I sin integritetspolicy skriver de att om företaget skulle övertas ”kommer personuppgifter automatiskt utgöra en del av de överförda tillgångarna. ”.

De flesta svenskar väljer att testa sig hos Family Tree DNA. Företaget är baserat i Houston, USA och det är också här alla tester görs. Enligt deras integritetspolicy sparas kundernas prover och kan ges bort för forskning om man ger tillåtelse till det. Vid tiden för pressläggning hade Epoch Times inte fått svar på fler frågor från företaget.

De största företagen svenskar använder sig av för att göra DNA-analyser i släktforskningssyfte skickar alltså inga prover till Kina för testning. Som kund har man också hög kontroll över sina personliga uppgifter och genetiska data. Man kan dock fråga sig vad som händer om kinesiska forskare ber att få tillgång till europeiskt DNA i sin forskning.

Kina investerar i Sverige

När ett kinesiskt företag köpte det amerikanska sekvenseringsföretaget Complete Genomics fick de på köpet tillgång till en DNA-databas med genetisk information om ett stort antal amerikaner. Så hur stort är Kinas intresse för att investera i svensk bioteknik?

En rapport från affärsjuridiska byrån Baker Mackenzie visar att kinesiska uppköp och sammanslagningar på den europeiska marknaden första halvåret 2018 uppgick till 20 miljarder USD. I Europa lockades Kina mest av den svenska marknaden, vilket resulterade i investeringar på 3.6 miljarder USD. Målet för de kinesiska investeringarna i Europa har förändrats med tiden och områden som nu ligger i topp är bland annat hälsa och bioteknik.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.