loadingAv de som tittade på någon av valdebatterna under det senaste valet uppger hälften att de mestadels blev arga eller irriterade på partiledarna. Foto: Fredrik Persson/TT
Av de som tittade på någon av valdebatterna under det senaste valet uppger hälften att de mestadels blev arga eller irriterade på partiledarna. Foto: Fredrik Persson/TT
Inrikes

Förtroendet för politiker och media sjunker

Malin Nordstrand

Svenska folkets förtroende för politiker och nyhetsmedia i Sverige sjunker. Allra mest sticker bristen på tillit till media ut. Det visar en ny Novusundersökning som tittat på allmänhetens bild av den svenska demokratin.

Hotet mot den svenska demokratin ökar i takt med att medborgarnas förtroende för svenska politiker och svensk nyhetsmedia faller. Det framkommer i Novus undersökning ”Svenskarnas syn på och tilltro till demokratin” som gjorts för andra året i rad på uppdrag av Folkets hus och parker.

Stödet för demokratin är jättestort, men däremot förtroendet för de förtroendevalda och förtroendet för att media, den tredje statsmakten, skulle vara oberoende, det är där det går åt fel håll.

– Torbjörn Sjöström vd, Novus

Resultaten visade bland annat att endast sju procent av folket anser att politikerna stärker demokratin, samtidigt som allt fler menar att de tvärtom sänker den.

– Det är en tydlig påminnelse om att var tredje svensk faktiskt anser att politikerna sänker förtroendet för demokratin, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus till Epoch Times.

Samtidigt betonar han att det inte handlar om att folket inte tror på demokratin som funktion.

– Stödet för demokratin är jättestort, men däremot förtroendet för de förtroendevalda och förtroendet för att media, den tredje statsmakten, skulle vara oberoende, det är där det går åt fel håll.

Torbjörn Sjöström är vd på kunskaps- och analysföretaget Novus

Allra mest har förtroendet för nyhetsmedia sjunkit, menar Sjöström. Många anser att media vinklar nyheter utifrån sin egen agenda och allt färre uppger att de skulle kontakta media om man tyckte att något var djupt felaktigt i samhället.

– Det här är ett tydligt exempel på att media har tappat sin roll som den offentliga medborgarens försvarare, säger han och konstaterar att det tidigare var fler som kände att media var någon man kunde gå till som en folkets röst.

Han menar vidare att media har gått alltmer mot att ägna sig åt live-sändningar och lättillgängliga nyhetsformat, snarare än att vara folkets kontrollfunktion mot makten.

– Det är inte bra, för i en demokrati måste den tredje statsmakten vara stark och oberoende. Det första politiker med auktoritära ambitioner gör är att kontrollera och stoppa den oberoende median.

Även viljan att vända sig till politikerna när man upplever att något är fel i samhället är låg. Endast tre av tio har förtroende för våra folkvalda i riksdagen, och på regional och kommunal nivå är det ännu lägre.

Torbjörn Sjöström tror att en bidragande orsak är att såväl partiernas kommunikation som deras taktik för att vinna väljare har förändrats under senare tid. Bland annat läggs stora summor på annonsering på sociala medier där allt oftare ett uppskruvat tonläge används mot oppositionen.

– Snarare än att bygga förtroende så jobbar man med att sabotera förtroendet för sina politiska motståndare. Det här är taktik. Det går fort att sänka ett förtroende men det tar jättelång tid att bygga upp ett. Därför är målet att sänka motståndarens förtroende, och det gör ingenting om den väljaren inte röstar på dig, bara den inte röstar på motståndaren, säger han.

– Så man kanske har tappat respekten för partierna för att de själva har varit så respektlösa i sin kommunikation.

För att vända den här negativa trenden där folkets förtroende för politiker och media sjunker pekar Torbjörn Sjöström på några viktiga steg.

– Steg nummer ett är att media och politiker måste lita på medborgaren och förstå på vems uppdrag man jobbar. Och man måste gå tillbaka till sin kärnverksamhet.

Dessutom menar han att de måste ta ansvar och även kunna hållas ansvariga.

– Är du folkvald så kan du ibland behöva säga saker som inte är omtyckta, men du ska också kunna hållas ansvarig för det. Du har makt. Och det gäller media också, säger han.

– Både politiker och media har en enorm makt och den måste man förvalta på ett ansvarsfullt sätt och ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Novus undersökning

– Tre av tio har förtroende för politiker i Sveriges riksdag.

– 34 procent anser att dagens politiker försvagar demokratin och endast sju procent att de stärker den.

– Drygt hälften anser att svensk nyhetsmedia medvetet vinklar nyheter så att de passar deras agenda.

– Fyra av tio anser att svensk nyhetsmedia inte agerar oberoende från andras intressen.

– Majoriteten (91 %) anser att demokratin är värd att försvara i mycket hög grad.

– Fyra av tio anser att hotet mot demokratin i Sverige är stort. Kriminalitet, påverkanskampanjer och invandring ses som de största hoten.

– Var femte anser att begränsningar i yttrandefrihet är ett hot mot demokratin.

Totalt gjordes 1 023 intervjuer mellan den 2 och 7 februari.

KÄLLA: NOVUS

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingAv de som tittade på någon av valdebatterna under det senaste valet uppger hälften att de mestadels blev arga eller irriterade på partiledarna. Foto: Fredrik Persson/TT
Av de som tittade på någon av valdebatterna under det senaste valet uppger hälften att de mestadels blev arga eller irriterade på partiledarna. Foto: Fredrik Persson/TT
Inrikes

Förtroendet för politiker och media sjunker

Malin Nordstrand

Svenska folkets förtroende för politiker och nyhetsmedia i Sverige sjunker. Allra mest sticker bristen på tillit till media ut. Det visar en ny Novusundersökning som tittat på allmänhetens bild av den svenska demokratin.

Hotet mot den svenska demokratin ökar i takt med att medborgarnas förtroende för svenska politiker och svensk nyhetsmedia faller. Det framkommer i Novus undersökning ”Svenskarnas syn på och tilltro till demokratin” som gjorts för andra året i rad på uppdrag av Folkets hus och parker.

Stödet för demokratin är jättestort, men däremot förtroendet för de förtroendevalda och förtroendet för att media, den tredje statsmakten, skulle vara oberoende, det är där det går åt fel håll.

– Torbjörn Sjöström vd, Novus

Resultaten visade bland annat att endast sju procent av folket anser att politikerna stärker demokratin, samtidigt som allt fler menar att de tvärtom sänker den.

– Det är en tydlig påminnelse om att var tredje svensk faktiskt anser att politikerna sänker förtroendet för demokratin, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus till Epoch Times.

Samtidigt betonar han att det inte handlar om att folket inte tror på demokratin som funktion.

– Stödet för demokratin är jättestort, men däremot förtroendet för de förtroendevalda och förtroendet för att media, den tredje statsmakten, skulle vara oberoende, det är där det går åt fel håll.

Torbjörn Sjöström är vd på kunskaps- och analysföretaget Novus

Allra mest har förtroendet för nyhetsmedia sjunkit, menar Sjöström. Många anser att media vinklar nyheter utifrån sin egen agenda och allt färre uppger att de skulle kontakta media om man tyckte att något var djupt felaktigt i samhället.

– Det här är ett tydligt exempel på att media har tappat sin roll som den offentliga medborgarens försvarare, säger han och konstaterar att det tidigare var fler som kände att media var någon man kunde gå till som en folkets röst.

Han menar vidare att media har gått alltmer mot att ägna sig åt live-sändningar och lättillgängliga nyhetsformat, snarare än att vara folkets kontrollfunktion mot makten.

– Det är inte bra, för i en demokrati måste den tredje statsmakten vara stark och oberoende. Det första politiker med auktoritära ambitioner gör är att kontrollera och stoppa den oberoende median.

Även viljan att vända sig till politikerna när man upplever att något är fel i samhället är låg. Endast tre av tio har förtroende för våra folkvalda i riksdagen, och på regional och kommunal nivå är det ännu lägre.

Torbjörn Sjöström tror att en bidragande orsak är att såväl partiernas kommunikation som deras taktik för att vinna väljare har förändrats under senare tid. Bland annat läggs stora summor på annonsering på sociala medier där allt oftare ett uppskruvat tonläge används mot oppositionen.

– Snarare än att bygga förtroende så jobbar man med att sabotera förtroendet för sina politiska motståndare. Det här är taktik. Det går fort att sänka ett förtroende men det tar jättelång tid att bygga upp ett. Därför är målet att sänka motståndarens förtroende, och det gör ingenting om den väljaren inte röstar på dig, bara den inte röstar på motståndaren, säger han.

– Så man kanske har tappat respekten för partierna för att de själva har varit så respektlösa i sin kommunikation.

För att vända den här negativa trenden där folkets förtroende för politiker och media sjunker pekar Torbjörn Sjöström på några viktiga steg.

– Steg nummer ett är att media och politiker måste lita på medborgaren och förstå på vems uppdrag man jobbar. Och man måste gå tillbaka till sin kärnverksamhet.

Dessutom menar han att de måste ta ansvar och även kunna hållas ansvariga.

– Är du folkvald så kan du ibland behöva säga saker som inte är omtyckta, men du ska också kunna hållas ansvarig för det. Du har makt. Och det gäller media också, säger han.

– Både politiker och media har en enorm makt och den måste man förvalta på ett ansvarsfullt sätt och ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Novus undersökning

– Tre av tio har förtroende för politiker i Sveriges riksdag.

– 34 procent anser att dagens politiker försvagar demokratin och endast sju procent att de stärker den.

– Drygt hälften anser att svensk nyhetsmedia medvetet vinklar nyheter så att de passar deras agenda.

– Fyra av tio anser att svensk nyhetsmedia inte agerar oberoende från andras intressen.

– Majoriteten (91 %) anser att demokratin är värd att försvara i mycket hög grad.

– Fyra av tio anser att hotet mot demokratin i Sverige är stort. Kriminalitet, påverkanskampanjer och invandring ses som de största hoten.

– Var femte anser att begränsningar i yttrandefrihet är ett hot mot demokratin.

Totalt gjordes 1 023 intervjuer mellan den 2 och 7 februari.

KÄLLA: NOVUS

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024