loadingForskningen visar på många aspekter av måendet där gifta människor har en avsevärt bättre status än ogifta. Foto: Shutterstock
Forskningen visar på många aspekter av måendet där gifta människor har en avsevärt bättre status än ogifta. Foto: Shutterstock
Livsstil

Forskning: Äktenskapet har betydelse för välmåendet

Eva Sagerfors

Äktenskapet har stor betydelse för välmående och hälsa i alla kulturer. Det visar en ny forskningsrapport av forskaren André Juthe. Här pekar han på möjliga orsaker till och lösningar för att vända en utveckling som väcker oro.

Forskaren och läraren André Juthe pekar på en utveckling under de senaste decennierna där skilsmässor blir allt vanligare, där färre väljer att gifta sig och där äktenskapets värde har minskat.

Han ville ta reda på vad forskningen säger om äktenskapets betydelse.

Äktenskap och välmående

Äktenskapet är inte alltid den enda faktorn, men det har ofta stor betydelse för hälsa och välmående, oavsett vilka parametrar inom mental eller fysisk hälsa man undersöker, och oberoende av land och kultur.

Gifta människor har en avsevärt bättre status än ogifta när det gäller: allmänt välbefinnande, depression, studieprestationer, ångest, självmord, självmordsförsök och självmordstankar, alkoholanvändning, rökning, narkotikaanvändning och annan beroendeproblematik, våld i nära relationer, förlossningsdepression, demens, födelseutfall, allmän mortalitetsrisk, sjukdom, cancer och barnafödande.

Statistik: Antalet giftermål i EU per 1 000 personer har minskat de senaste decennierna, medan skilsmässor har blivit vanligare. Trenderna har dock saktat in de senaste åren. Sverige var 2022 ett av de länder där skilsmässor var vanligast, över 2,1 per 1 000 personer. År 2013 ingicks 2,1 miljoner äktenskap i EU och man ansökte om 943 000 skilsmässor.

Källa: Den goda familjen av André Juthe, Eurostat

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingForskningen visar på många aspekter av måendet där gifta människor har en avsevärt bättre status än ogifta. Foto: Shutterstock
Forskningen visar på många aspekter av måendet där gifta människor har en avsevärt bättre status än ogifta. Foto: Shutterstock
Livsstil

Forskning: Äktenskapet har betydelse för välmåendet

Eva Sagerfors

Äktenskapet har stor betydelse för välmående och hälsa i alla kulturer. Det visar en ny forskningsrapport av forskaren André Juthe. Här pekar han på möjliga orsaker till och lösningar för att vända en utveckling som väcker oro.

Forskaren och läraren André Juthe pekar på en utveckling under de senaste decennierna där skilsmässor blir allt vanligare, där färre väljer att gifta sig och där äktenskapets värde har minskat.

Han ville ta reda på vad forskningen säger om äktenskapets betydelse.

Äktenskap och välmående

Äktenskapet är inte alltid den enda faktorn, men det har ofta stor betydelse för hälsa och välmående, oavsett vilka parametrar inom mental eller fysisk hälsa man undersöker, och oberoende av land och kultur.

Gifta människor har en avsevärt bättre status än ogifta när det gäller: allmänt välbefinnande, depression, studieprestationer, ångest, självmord, självmordsförsök och självmordstankar, alkoholanvändning, rökning, narkotikaanvändning och annan beroendeproblematik, våld i nära relationer, förlossningsdepression, demens, födelseutfall, allmän mortalitetsrisk, sjukdom, cancer och barnafödande.

Statistik: Antalet giftermål i EU per 1 000 personer har minskat de senaste decennierna, medan skilsmässor har blivit vanligare. Trenderna har dock saktat in de senaste åren. Sverige var 2022 ett av de länder där skilsmässor var vanligast, över 2,1 per 1 000 personer. År 2013 ingicks 2,1 miljoner äktenskap i EU och man ansökte om 943 000 skilsmässor.

Källa: Den goda familjen av André Juthe, Eurostat

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024