loadingFöräldraskapet är en tvåvägsresa där föräldern utvecklas lika mycket som sina barn. Målning: Namnsdag på härbret av Carl Larsson (1853–1919). Foto: Public Domain.
Föräldraskapet är en tvåvägsresa där föräldern utvecklas lika mycket som sina barn. Målning: Namnsdag på härbret av Carl Larsson (1853–1919). Foto: Public Domain.
Livsstil

Att växa med sitt barn – stöd i föräldraskapet

Anton Nilsson

Vad innebär det att vara förälder och vilka värderingar vill du ta med dig in i ditt föräldraskap? I sin bok Förklok förälder: Din guide till ett medvetet föräldraskap uppmuntrar Alexandra Nord oss till eftertanke för att vi bättre ska förstå vår föräldraroll.

Även om ens barn vuxit upp, blivit vuxna och fått egna barn slutar man aldrig att vara förälder. Rollerna förändras och under resans gång utvecklas man som människa. Alexandra Nord är i grunden systemvetare men bytte bana till HR för att sedan utbilda sig till certifierad coach och inrikta sig mot föräldrar. Drivkraften i hennes utveckling har varit att möta och förstå människor samt att vara involverad i djupa och äkta samtal.

I sin roll som föräldracoach ingår Alexandra Nord ett partnerskap med sin klient. Hennes mål är att de tillsammans ska fördjupa förståelsen för klientens liv och att, i stället för att hon berättar vad klienten ska göra eller hur denna ska lösa sina problem, de tillsammans ska utmana koncept och negativa beteendemönster. När hon noggrant lyssnar på sin klient kan hon ställa följdfrågor som fördjupar viktiga ämnen och som hjälper klienten att själv finna svaret på sina frågor.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingFöräldraskapet är en tvåvägsresa där föräldern utvecklas lika mycket som sina barn. Målning: Namnsdag på härbret av Carl Larsson (1853–1919). Foto: Public Domain.
Föräldraskapet är en tvåvägsresa där föräldern utvecklas lika mycket som sina barn. Målning: Namnsdag på härbret av Carl Larsson (1853–1919). Foto: Public Domain.
Livsstil

Att växa med sitt barn – stöd i föräldraskapet

Anton Nilsson

Vad innebär det att vara förälder och vilka värderingar vill du ta med dig in i ditt föräldraskap? I sin bok Förklok förälder: Din guide till ett medvetet föräldraskap uppmuntrar Alexandra Nord oss till eftertanke för att vi bättre ska förstå vår föräldraroll.

Även om ens barn vuxit upp, blivit vuxna och fått egna barn slutar man aldrig att vara förälder. Rollerna förändras och under resans gång utvecklas man som människa. Alexandra Nord är i grunden systemvetare men bytte bana till HR för att sedan utbilda sig till certifierad coach och inrikta sig mot föräldrar. Drivkraften i hennes utveckling har varit att möta och förstå människor samt att vara involverad i djupa och äkta samtal.

I sin roll som föräldracoach ingår Alexandra Nord ett partnerskap med sin klient. Hennes mål är att de tillsammans ska fördjupa förståelsen för klientens liv och att, i stället för att hon berättar vad klienten ska göra eller hur denna ska lösa sina problem, de tillsammans ska utmana koncept och negativa beteendemönster. När hon noggrant lyssnar på sin klient kan hon ställa följdfrågor som fördjupar viktiga ämnen och som hjälper klienten att själv finna svaret på sina frågor.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024