Folkhälsomyndigheten: Ta vara på rörelser i vardagen
Folkhälsomyndigheten menar att all rörelse är bra för att främja fysisk aktivet och minska stillasittande. Foto: Susanne W. Lamm


Folkhälsomyndigheten meddelar att man har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Det är fyra olika riktlinjer som täcker alla åldersgrupper från spädbarn till pensionär. Det viktigaste budskapet är att all rörelse räknas. 

Riktlinjerna är baserade på WHO:s uppdaterade globala riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande från 2020. De innehåller rekommendationer för olika åldersgrupper från 0–5 år, 6–17 år, 18–64 år till 65 år och äldre, men även kunskap om hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar människors hälsa.

– Riktlinjer i sig ger inte mer rörelse eller mindre sittande. Men de är viktiga för den nationella samordningen och ett stöd i det regionala och lokala arbetet, säger generaldirektör Johan Carlson i ett pressmeddelande.

De generella rekommendationerna går ut på att man ska ta vara på rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter. Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls. Att all rörelse räknas, och att en rörelsepaus några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande. Vidare rekommenderas att börja med små mängder fysisk aktivitet och gradvis öka intensiteten och varaktigheten med tiden.

Möjligheterna till fysisk aktivitet påverkas av människors fysiska, sociala och kulturella miljö och socioekonomiska resurser. Därför synliggör riktlinjerna också förutsättningar för fysisk aktivitet och minskat stillasittande i olika befolkningsgrupper, skriver Folkhälsomyndigheten.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99 kr – klicka här för mer information.