loadingKollektivbarometerns senaste undersökning påvisar att fler kvinnor än män åker kollektivtrafik.Foto: Sofia Drevemo. Arkivbild.
Kollektivbarometerns senaste undersökning påvisar att fler kvinnor än män åker kollektivtrafik.Foto: Sofia Drevemo. Arkivbild.
Inrikes

Fler kvinnor än män reser med kollektivtrafik

Sebastian Lindgren
Publicerad 2023-03-22

Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik, enligt en mätning från Svensk kollektivtrafik.  

Undersökningen som startade 2001 belyser skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män, och utförs årligen med en metod som inkluderar webb- och telefonintervjuer. 

För 2022 kontaktades totalt 108 000 slumpmässigt utvalda respondenter för att besvara frågeformuläret.

Läs mer

Mest lästa

loadingKollektivbarometerns senaste undersökning påvisar att fler kvinnor än män åker kollektivtrafik.Foto: Sofia Drevemo. Arkivbild.
Kollektivbarometerns senaste undersökning påvisar att fler kvinnor än män åker kollektivtrafik.Foto: Sofia Drevemo. Arkivbild.
Inrikes

Fler kvinnor än män reser med kollektivtrafik

Sebastian Lindgren
Publicerad 2023-03-22

Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik, enligt en mätning från Svensk kollektivtrafik.  

Undersökningen som startade 2001 belyser skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män, och utförs årligen med en metod som inkluderar webb- och telefonintervjuer. 

För 2022 kontaktades totalt 108 000 slumpmässigt utvalda respondenter för att besvara frågeformuläret.

Rekommenderat