Fjällrävarna ökar i Skandinavien
Antalet fjällrävar i Sverige och Norge har mångdubblats de senaste 10-15 åren. Foto: diapicard från Pixabay


Årets inventering av fjällräv i Skandinavien visar på en mycket god tillväxt. Den senaste beräkningen indikerar att det finns drygt 450 vuxna fjällrävar i Sverige och Norge, meddelar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

För tjugo år sedan uppskattades att det bara fanns mellan 40 och 60 fjällrävar i Skandinavien.  Men en sammanställning av tidigare års inventering visar att tillväxten varit mycket god under de senaste 10–15 åren.

Naturvårdsverket: Positiv utveckling

Fjällrävens basföda är smågnagare, i synnerhet lämmel, och antalet kullar och storleken på kullarna följer smågnagarcykeln. Är det lämmelår är kullarna många och stora och under bottenåren är det tvärtom.

– Under årets inventering registrerades sammanlagt 79 föryngringar i Skandinavien, vilket förvisso är färre än i fjol men det är ändå en överraskande positiv utveckling med tanke på att det varit ett bottenår för smågnagare i fjällen. En möjlig förklaring kan vara de intensiva bevarandeåtgärderna med stödutfodring som gett effekt, säger Mirja Lindberget, handläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Fridlyst sedan 1928

Förhoppningen är att skapa en långsiktig, stabil och livskraftig stam. Enligt Johan Wallén, koordinator för inventeringen på Naturhistoriska riksmuseet, har man lyckats återupprätta tidigare fjällrävsgrupper och på så sätt minskat avståndet mellan de olika grupperna. Då blir det ett större utbyte mellan djuren i de olika fjällområdena, vilket har en stärkande effekt på hela populationen i Skandinavien. Hela stammen blir livsdugligare och stabilare.   

Fjällräven fridlystes i Sverige redan 1928, men trots det minskade antalet under många år. Det kan bland annat bero på brist på föda (uteblivna lämmelår) och ökad konkurrens av rödrävar. Tack vare återkomsten av lämmelår, räddningsgärder i form av stödfordring och rödrävsjakt har fjällrävsstammen sakta börjat återhämta sig.

Sedan 2018 inventeras stammen gemensamt av Sverige och Norge. Inventeringen görs både under vintern och på sommaren för att registrera eventuell föryngring. 

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.