loadingOm meningen med livets vistelse i världen är att vara beslutsfattare och undvika lidande har man kommit till fel plats. Foto: Shutterstock
Om meningen med livets vistelse i världen är att vara beslutsfattare och undvika lidande har man kommit till fel plats. Foto: Shutterstock
Kultur

Filosofi: Dödshjälp och hur man värderar ett liv

Anton Carlson

Denna månad är tanken att kanadensares rätt till dödshjälp ska utökas; den ska inte enbart involvera människor med fysiska lidanden utan också psykiska lidanden. Även i Sverige finns det sedan länge en opinion för dödshjälp, som bland annat syns via föreningen Rätten till en värdig död (RTVD).


Föreningens namn är en god startpunkt för att förstå vad dödshjälp innebär. På deras hemsida finns att läsa att de är förespråkare av dödshjälp i fråga om ”oacceptabelt lidande, som den drabbade ej vill bära”. Till skillnad från det som sker i Kanada förespråkar föreningen dock att dödshjälp bara ska gälla i livets slutskede.

Frågan är om det är möjligt att plädera för den enskildes myndighet i livets slutskede utan att införa det under hela individens myndiga liv. Det tycks som att Pandoras ask har öppnats, där människan på egen hand antas kunna diktera sina framtida utsikter och vilken lösning hon vill finna på sitt lidande här i världen.

Läs mer

Mest lästa

Rekommenderat

loadingOm meningen med livets vistelse i världen är att vara beslutsfattare och undvika lidande har man kommit till fel plats. Foto: Shutterstock
Om meningen med livets vistelse i världen är att vara beslutsfattare och undvika lidande har man kommit till fel plats. Foto: Shutterstock
Kultur

Filosofi: Dödshjälp och hur man värderar ett liv

Anton Carlson

Denna månad är tanken att kanadensares rätt till dödshjälp ska utökas; den ska inte enbart involvera människor med fysiska lidanden utan också psykiska lidanden. Även i Sverige finns det sedan länge en opinion för dödshjälp, som bland annat syns via föreningen Rätten till en värdig död (RTVD).


Föreningens namn är en god startpunkt för att förstå vad dödshjälp innebär. På deras hemsida finns att läsa att de är förespråkare av dödshjälp i fråga om ”oacceptabelt lidande, som den drabbade ej vill bära”. Till skillnad från det som sker i Kanada förespråkar föreningen dock att dödshjälp bara ska gälla i livets slutskede.

Frågan är om det är möjligt att plädera för den enskildes myndighet i livets slutskede utan att införa det under hela individens myndiga liv. Det tycks som att Pandoras ask har öppnats, där människan på egen hand antas kunna diktera sina framtida utsikter och vilken lösning hon vill finna på sitt lidande här i världen.

Rekommenderat

Svenska Epoch Times

Publisher
Vasilios Zoupounidis
Politisk chefredaktör
Daniel Sundqvist
Opinionschef
Lotta Gröning
Sportchef
Jonas Arnesen
Kulturchef
Einar Askestad (föräldraledig)

Svenska Epoch Times
DN-skrapan
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

Epoch Times är en unik röst bland svenska medier. Vi är fristående och samtidigt en del av det stora globala medienätverket Epoch Media Group. Vi finns i 36 länder på 23 språk och är det snabbast växande nätverket av oberoende nyhetsmedier i världen. Svenska Epoch Times grundades år 2006 som webbtidning.

Epoch Times är en heltäckande nyhetstidning med främst riksnyheter och internationella nyheter.

Vi vill rapportera de viktiga händelserna i vår tid, inte för att de är sensationella utan för att de har betydelse i ett långsiktigt perspektiv.

Vi vill upprätthålla universella mänskliga värden, rättigheter och friheter i det vi publicerar. Svenska Epoch Times är medlem i Tidningsutgivarna (TU).

© Svenska Epoch Times 2024